СТРАТЕГІЇ, ТЕХНІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Автор(и)

  • Н. М. Ткаченко

Ключові слова:

імідж, професійний імідж, учитель іноземних мов, стратегія створення іміджу, технологія ко- струювання іміджу, техніка побудови іміджу

Анотація

У статті схарактеризовано іміджеві стратегії, техніки та технології, запозичені з різних галузей та адапто­вані до педагогічного іміджотворення; обгрунтовано доцільність їх застосування для конструювання позитивного професійного іміджу вчителя іноземних мов. Наголошено на ефективності застосування у процесі іміджотворення вчителя іноземних мов стратегій «універсального іміджу», «цільового іміджу», «креативного вибуху». Корисним ви­знано використання таких технік, як створення яскравого і впізнаваного образу, формування позитивного ставлення, піднесення іміджу; компенсаторної, експрипріаційної, пролонгованої, корекційної, еклективної технологій, а також окремих технологій побудови політичного іміджу, адаптованих до сфери педагогічної діяльності.

Посилання

Барна Н. В. Іміджелогія :[ навч. посіб. для дистанц. навч.] / Наталія Віталіївна Барна ; за наук. ред. В. М. Бебика ; Відкри¬тий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 216 с. – (Мережа дистанційного навчання).

Бирюкова А. А. Самоидентификация личности и профессиональный имидж менеджера-предпринимателя малого бизнеса : дисс. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Анжелика Алексеевна Бирюкова. – Москва, 2004. – 141 с.

Дрозденко Н. М. Психолого-педагогічні аспекти формування іміджу сучасного вчителя / Дрозденко Н. М., Дрозденко В. М. / Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 120 / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка; голов. ред. О. М. Носко. – Чернігів : ЧНПУ ім. Т. Г Шевченка, 2014. – С. 112-115 – (Серія: Педагогічні науки). – Режим доступу: http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=488

Змановская Е. В. Руководство по управлению личным имиджем / Елена Валерьевна Змановская. – Санкт-Петербург : Речь, 2005. – 144 с.

Казаченко И. П. Позиционирование и имидж – технологии в практической деятельности учителя / И. П. Казаченко // PR в образовании. – 2006. – № 3. – С. 79-83.

Черемушникова И. К. Феномен имиджа : социально-философский анализ : дисс. ... канд. философ. наук : 09.00.11 / Ирина Кабдрахимовна Черемушникова. – Волгоград, 2002. – 147 с.

Stark, Mallory. Creating a Positive Professional Image. Working knowledge. Business Research for Business Leaders. Harvard Business School. June, 20, 2005. Retrieved from https://hbswk.hbs.edu/item/creating-a-positive-professional-image.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-19