Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.

  Параметри сторінки:
  - шрифт Time New  Roman;
  - інтервал 14 1,5;
  - поля: ліворуч - 30мм, праворуч - 20 мм, вниз - 20 мм, вгору - 20 мм.

  Оформлення рисунків / таблиць:
   - рисунки, схеми, діаграми мають бути чіткими. Шрифт  Time New  Roman, 14 кегель.  

  -  Обов’язково при оформленні статті ставиться УДК.

  Оформлення літератури: в кінці статті зазначається список використаної літератури та розміщується у тексті за порядковим номером в квадратрих дужках (без посилань), після оформлення транслітерація.

  Анотація: розміщується на початку тексту статті 7-8 речень (1000 знаків) українською мовою з переліком ключових слів (8-10 слів). також після статті та списку літератури.

   - ПІБ, назва статті, 7-8 речень російською та англійською мовами з переліком ключових слів.

                   ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

  УДК

                                                                         ПІБ
    кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки
                       Національного педагогічногоуніверситету
                                             імені М. П. Драгоманова
                                  (Україна, Київ), назва@meta.ua

                          НАЗВА СТАТТІ

                                                                                        Науки
    Анотація: 7-8 речень українською моваю (1000 знаків), перелік ключових слів.

                           Текст статті.
                      Використана летература:

  1.

                  Транслітерована література:

  ПІБ, назва статті, анотація російською (1000 знаків) з переліком ключових слів.

  ПІБ, назва статті, анотація англійською (1000 знаків) з переліком ключових слів.

 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.