Про журнал

Галузь та проблематика

Педагогічні науки. Програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованость: видання спрямоване на висвітлення оприлюднення для наукового загалу новітніх пошуків та напрацювань у галузі педагогічних наук; створення простору наукової комунікації та співпраці.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

У статтях розглядаються результати теоретичних досліджень і експериментальної роботи з питань педагогічної науки; розкриття педагогічних, психологічних та соціальних аспектів, які обумовлюють актуалізацію поставленої проблеми і допоможуть її вирішувати на сучасному етапі розвитку освіти.