АМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСОБАМИ САМОПІЗНАННЯ

Т. В. Черкашина

Анотація


У статті акцентовано акмеологічний підхід особистісно-професійного самовдосконалення суб’єкта педагогічної діяльності засобами самопізнання, розкрито основні напрями «акме» досягнень особистості педагога в його професійному зростанні, представлені рівневі інтегративні характеристики особистісно-професійного самовдосконалення в контексті акмеологічних інваріантів професіоналізму. Розкрита специфіка акмеологічного підходу в інтеграції наукових знань із психології, філософії освіти, педагогіки, соціології, синергетики у взаємозв’язку об’єктивних і суб’єктивних складників розвитку людини. Окреслено мету та головне завдання, наголошено необхідність створення методологічного інструментарію, який давав би змогу виявляти рівень особистісно-професійних досягнень суб’єктів педагогічної діяльності в контексті акмеології. Підкреслено роль об’єктивної самооцінки як внутрішнього регулятора індивідуального ресурсу сил педагога, спрямованого до системного самовдосконалення.

Ключові слова


акмеологічний підхід; особистісно-професійне самовдосконалення; самопізнання; професійне зростання; рівневі інтегративні характеристики

Повний текст:

PDF

Посилання


Бех І. Д. Я як джерело духовного саморозвитку особистості / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія : вісн. НАПН України. – Київ : «Педагогічна преса», 2011. – № 3 (72). – С. 5–16.

Бранский В. П. Социальная синергетика и акмеология / В. П. Бранский, С. Д. Пожарский. – 2-е изд., испр. и доп. – СанктПетербург : Политехника, 2002. – С. 476 с.

Данилова Г. С. Акмеологічна модель педагога в ХХІ столітті / Г. С. Данилова // Рід. шк. – 2003. – № 6. – С. 6–9.

Деркач А. А. Акмеологические основы развития профессионала / А. А. Деркач. – Москва : Издательство Московского психолого-социального института. Серия «Психологи Отечества» ; Воронеж : НПО МОДЭК, 2004. –752 с.

Євтух М. Б. Педагогічна система самопізнання та особистісно-професійного самовдосконалення : [підручник : для педагогічних працівників] / М. Б. Євтух, Т. В. Черкашина. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2017. – 348 с.

Морозов А. В. Креативная педагогика и психология : [учеб. пособие] / А. В. Морозов, Д. В. Чернилевский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Академ. Проект, 2004. – 500 с.

Черкашина Т. В. Теоретические и методические основы профессионального самосовершенствования преподавателя как субъекта самопознавательной деятельности : [монография] / Т. В. Черкашина ; под научной редакцией Н. Б. Евтуха. – Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2014. – 444 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.