ІНТЕГРАТИВНІ ФОРМИ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

С. В. Смірнов

Анотація


У контексті підвищеної складності реформ військової освіти є забезпеченість фінансовими й матеріально-технічними ресурсами військових підрозділів закладів вищої освіти разом з їхньою специфічною регулюючою структурою, що в значній мірі впливає на якість академічної військової освіти. У цьому контексті ми намагаємось дослідити динамічну взаємозалежність між військовою системою вищої освіти і якісною гарантією вищої військової освіти, а також стратегію запропонованих змін у пошуку оптимальних інтегративних педагогічних умов у процесі професійної підготовки майбутніх офіцерів запасу.

Ключові слова


реформа вищої військової освіти; педагогічні умови; майбутній офіцер запасу; військова освіта; професійна підготовка; військовий фахівець.

Повний текст:

PDF

Посилання


Баришніков В. В. Шляхи вдосконалення підготовки офіцерів запасу в Україні / В. В. Баришніков, О. К. Неймирок // Системи обробки інформації. – 2015. – Вип. 8. – С. 158–161.

Грицанюк В. В. Наставництво як форма підготовки дітей-сиріт до самостійного життя / В. В. Грицанюк // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2016. – № 3–4. – С. 44–51.

Литвин А. Методологічні засади поняття «педагогічні умови» / А. Литвин, О. Мацейко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2013. – № 4. – С. 43–63.

Науменко М. І. Управління якістю військової освіти: теорія, методологія, практика / М. І. Науменко, Ю. І. Приходько // Наука і оборона. – 2009. – № 1.

Обсерваторія «Magna Charta Universitatum» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.magna-charta.org/magnacharta-universitatum

Петрова Л. О. Моральність як ціннісний модус військової освіти / Л. О. Петрова // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2014. – Вип. 4. – С. 157–159.

Проект Європейського Союзу «Національний Еразмус+ Офіс – Україна та Національна команда експертів з реформування вищої освіти» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://erasmusplus.org.ua/pro-nas.html

Рижак Л. Євроінтеграція вищої освіти України: аксіологічний вимір / Л. Рижак // Вісник Львівського націонал, ун-ту ім. Ів. Франка. – Філософські науки. – 2008. – Вип. 11. – С. 27–37.

Ружмон Д. Європа у грі. Шанс Європи. Відкритий лист до європейців / Д. Ружмон. – Львів : Б. в., 1998. – 277 с.

Семеног О. Наставництво в науці і освіті дорослих / О. Семеног // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Сер. : Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 152. – С. 46–5


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.