ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

О. В. Сілкова, Н. В. Лобач

Анотація


У статті розглядається поняття «педагогічна технологія». Визначено, що інформаційна насиченість освітнього середовища вимагає особливого представлення навчального матеріалу студентам. Визначено, що візуалізація інформації дозволяє активізувати здатність студента думати складними просторовими зображеннями. Розглянуті основні функції візуалізації. Встановлено, що використання технології візуалізації навчальної інформації збагачує педагогічну практику новими процесуальними навичками, спираючись на традиційний принцип наочності й активне використання інформаційних освітніх ресурсів. Розглянуті основні способи візуалізації інформації та відповідні інструменти для її реалізації, що дозволяють зробити навчальний процес більш інтенсивним, сформувати у студентів критичне і візуальне мислення, посилити зорове сприйняття для кращого засвоєння матеріалу.

Ключові слова


педагогічна технологія; візуалізація; інструменти візуалізації; способи візуалізації; навчальна інформація

Повний текст:

PDF

Посилання


Мухортова Д. Д. Визуалы, аудиалы, кинестетики / Д. Д. Мухортова // Молодой ученый. – 2016. – № 12 (116). – С. 787–789.

Оленець С. Ю. Використання ментальних карт на заняттях з медичної інформатики / С. Ю. Оленець // Матер. 12 міжнар. наук.-практ. конф. «Основні питання сучасної науки – 2016» (15–22 квітня 2016 р.). – Софія, 2016. – Т. 9. – С. 69–71.

Сілкова О. В. Дидактичні умови впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в процес навчання медичної та біологічної фізики іноземних студентів / [О. В. Сілкова, Н. В. Лобач, Н. В. Тронь та ін.] // Світ медицини та біології. – 2013. – № 2 (37). – С. 182–183.

Шорина Т. В. Сценарное моделирование образовательного процесса вуза на основе визуализации учебной информации / Т. В. Шорина // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2015. –№ 5. – С. 38–44.

Шостак І. В. Підвищення ефективності дистанційного навчання у технічних вишах на основі використання інтерактивної когнітивної графіки / І. В. Шостак, Д. А. Купріянов // Системи обробки інформації. – 2015. – Вип. 9. – С. 190–194.

Newsom D., Haynes J. Public Relations Writing: Form & Style. – Cengage Learning, 2010. – 448 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.