ПОТЕНЦІАЛ ТЕХНОЛОГІЇ СТОРІТЕЛЛІНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ФОРМУВАННЯ МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ

Н. М. Лашук

Анотація


У статті уточнено визначення поняття сторітеллінгу, представлено його класифікацію щодо презентації контенту (усний, письмовий, цифровий, трансмедійний) та як зразка педагогічної технології (класичної й активної). Проаналізовано поняття «трансмедійний сторітеллінг», його моделі використання в освіті – відкриту та закриту. Виділено принципи використання трансмедіасторітеллінгу в едукаційному процесі: розгалуженість, заглиблення, послідовність і систематичність, множинність, занурення в історію; витягування, побудова певного світу історії, серійність, суб’єктивність, перформативність і співтворчість (за Г. Дженкінсом). Запропоновано три компоненти трансмедійного сторітелінгу (пошуковий, партнерський, ігровий) та подані приклади завдань до кожного компоненту. Презентовано модель проектної технології трансмедійного сторітеллінгу та приклад її реалізації, у процесі якої студенти здобувають досвід пізнавальної діяльності, медіадіяльності та медіатворчості, а також досвід індивідуальної інтерпретації медіатекстів і формування особистісних смислів.

Ключові слова


сторітеллінг; трансмедіа; педагогічна технологія; медіакомпетентність; медіадіяльність; маркетологи; модель; проект

Повний текст:

PDF

Посилання


Записки маркетолога. Маркетинговый словарь. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.marketch.ru/ marketing_dictionary/ marketing_terms_s/?PAGEN_1=2.

Фадеева О. А. Сторителлинг как символическая информационно-коммуникативная технология / О. А. Фадеева // Политическая лингвистика. – 2015. – № 4 (54). – С. 150–153.

National Storytelling Network. What is storytelling? – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://storynet.org/what-isstorytelling/.

Ермолаева Ж. Е. Сторителлинг как педагогическая техника конструирования учебных задач в вузе / Ж. Е. Ермолаева, О. В. Лапухова // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – № 6. –[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://e-kon-cept.ru/2016/16132.htm.

Transmedia Storytelling. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.thebcma.info/transmedia-storytelling/.

Fleming L. Expanding learning opportunities with transmedia practices: Inanimate Alice as an Exemplar / L. Fleming // Journal of Media Literacy Education. – 2013. – № 5. – Р. 370–377.

Jenkins H. Transmedia Education: the 7 Principles Revisited. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://henryjenkins. org/2010/06/ transmedia_education_the_7_pri.html.

McCredie N. Weaving a Story World Web / N. McCredie, C. Howe. – Sydney : Macquarie ICT Innovations Centre. – 2015. – 38 p.

Jolls T. Literacy for the 21st Century: An Overview & Orientation Guide To Media Literacy Education. / T. Jolls. – Center for Media Literacy, 2008. – 87 p.

Rogow F. Voices from the Field: Teaching Media Literacy in Less Than an Hour / F. Rogow // Journal of Media Literacy Education. – 2009. – № 1. – P. 72–74.

Лашук Н. Н. Структурное содержание медиакомпетентности будущих маркетологов / Н. Н. Лашук // Весці БДПУ. Серия 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – 2017. – № 3. – С. 59–62.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.