РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ

А. М. Андрєєв

Анотація


У статті розглядається проблема підготовки майбутніх учителів фізики до організації інноваційної діяльності учнів. Подано результати апробації авторської технології організації інноваційної діяльності учнів у навчальному процесі з фізики. Одним із показників ефективності цієї технології зокрема та відповідної методичної системи підготовки вчителя фізики загалом є значна кількість учнів – призерів міжнародних та всеукраїнських фізико-технічних конкурсів. Iз застосуванням біноміального критерію було відхилено нульову гіпотезу про випадковість досягнення учнями високих результатів на державних та обласних етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України. Це дало підстави вважати, що високі результати, досягнуті учнями на цьому конкурсі, не є випадковими. Ці та інші освітні результати вказують на дієвість авторської технології організації інноваційного пошуку учнів у навчальному процесі з фізики, а також дають підстави для висунення гіпотези про ефективність розробленої методичної системи підготовки майбутніх учителів до організації інноваційної діяльності учнів.

Ключові слова


майбутній учитель фізики; практична підготовка; інноваційна діяльність учнів; технологія організації інноваційної діяльності учнів; педагогічний експеримент; навчальний процес з фізики; міжнародні та всеукраїнські фізико-технічні конкурси

Повний текст:

PDF

Посилання


Крысанова О. А. Подготовка будущего учителя физики к инновационной методической деятельности в условиях реформирования образования : автореф. дисс. … доктора пед. наук : 13.00.02 / О. А. Крысанова. – Москва, 2013. – 44 с.

Рустамова С. У. Инновационная деятельность педагогов в условиях современной школы / С. У. Рустамова // Инновационные проекты и программы в образовании. – 2013. – № 6. – С. 45 – 50.

Kharisova L. A. Analysis of the quality of innovative activity of the school by teaching staff / Larisa A. Kharisova // SHS Web of Conferences. 2016. Vol. 29. DOI: 10.1051/shsconf/2016 EEIA 2016 2 2901030.

Андрєєв А. М. Організаційно-педагогічні умови розвитку у майбутніх учителів фізики здатності до організації інноваційної діяльності учнів / А. М. Андрєєв // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Херсон : ХДУ, 2017. – Випуск LXXVII (77). – Том 1. – С. 123–127.

Андрєєв А. М. Підготовка майбутнього вчителя фізики до організації інноваційної діяльності учнів у навчальному процесі: [монографія] / А. М. Андрєєв. – Запоріжжя : Статус, 2018. – 380 с.

Андрєєв А. М. Міжнародні конкурси як важлива форма організації інноваційної діяльності учнів у системі позакласної роботи з фізики / А. М. Андрєєв // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 45 (98). – С. 303–312.

Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко. – Санкт-Петербург : Речь, 2006. – 350 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.