ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ УЗАГАЛЬНЕНИХ СПОСОБІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ У ПОЧАТКОВОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ

Н. І. Стасів, І. А. Опришко

Анотація


У статті проаналізовано особливості формування у молодших школярів початкових уявлень про узагальнені способи розв’язування задач під час вивчення математики. Звернута увага на розвиток в учнів вміння виконувати аналіз та синтез, здійснювати зв’язок між ними. Важливим елементом розумової діяльності школярів є процес узагальнення. Проаналізовано типові помилки узагальнення, які зустрічаються у різних формах під час розв’язування сюжетних задач; запропоновано основні шляхи їх усунення. Ефективному формуванню та розвитку мислення учнів сприятиме застосування алгоритмічних вказівок, міркування за зразком, опорних схем, коротких записів умов задач, словесносимволічних моделей розв’язування складених задач. Це дасть змогу економно і водночас ефективно використати час, відведений для розв’язування задач, сприятиме навчанню дітей їх узагальнювати.

Ключові слова


сюжетна задача; аналіз; синтез; узагальнення; алгоритм розв’язування; способи розв’язування задач; навчальна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Богданович М. В. Методика викладання математики в початкових класах. [навч. пос.]. / М. В. Богданович, М. В. Козак, Я. А. Коваль. – Київ : “А. С. К.”, 1998. – 342 с.

Заїка А. Учням про задачу і процес її розв’язування / А. Заїка // Початкова школа. – 1998. – № 3. – С. 12−16.

Скворцова С. О. Методика розв’язування сюжетних задач у початковій школі. [навч. пос.]. Частина ІІ. / С. О. Скворцова. – Одеса : Фенікс, 2011. – 156 с.

Слєпкань З. І. Психолого-педагогічні та методичні основи розвивального навчання математики / З. І. Слєпкань. – Тернопіль : Підручники та посібники, 2004. – 240 с.

Ушинський К. Д. Вибрані твори / К. Д. Ушинський. – Київ : Радянська школа, 1976. – 213 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.