ВПРОВАДЖЕННЯ ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС ЗАНЯТЬ ІЗ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

О. В. Фоменко, А. В. Бойченко, В. Х. Фоменко, Д. В. Сичов

Анотація


У статті розглянуто результати експериментальних досліджень розроблених авторських програм “Фітнес-мікс” і “Футбол – дітям”, які розраховані на учнів і студенток, що мають певний досвід рухової діяльності та бажання придбати додаткові необхідні знання, вміння та навички у фітнесі та футболі. Це забезпечило кращий розвиток фізичних і психічних здібностей і поліпшило стан їх здоров’я. Авторські програми складені на чотири роки навчання. Структура експериментальних програм розраховувалися на чотири типи складності навчання та визначалися оволодінням молоддю різними руховими завданнями, а також методичними прийомами.

Ключові слова


здоров’я; програма; фітнес; футбол; студенти; учні; технологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Арзютов Г. М. Сучасний стан і розвиток фізичної культури і спорту в світі / Г. М. Арзютов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура, спорт). – Вип. 15. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С. 8–11.

Губарева Е. С. Развитие педагогической технологии в оздоровительных видах гимнастики: автореф. дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.02 “Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Е. С. Губарева ; НУФВСУ. – Київ, 2001. – 21 с.

Круцевич Т. Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания : [учеб. пособ.] / Т. Ю. Круцевич. – Київ : Олимпийская литература, 1999. – 232 с.

Романова В. І. Методика підвищення фізичної підготовленості студенток вищих навчальних закладів на основі різних режимів рухової активності : [метод. посіб.] / В. І. Романова, В. А. Леонова. – Рівне : МЕГУ, 2010. – 176 с.

Школа О. М. Фітнес-аеробіка, пілатес та шейпінг у фізичному вихованні студенток / О. М. Школа, О. В. Фоменко // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр. – Вип. 17. – Вінниця : Вінниц. державн. педагогічний університет імені М. Коцюбинського, 2014. – С. 324–328.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.