ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ НАПРЯМІВ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ У ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ

Автор(и)

  • І. О. Якушенко

Ключові слова:

інтенсифікація та оптимізація, іноземна мова для спеціальних цілей, професійно орієнтоване навчання, прийоми навчання, навчання через зміст, змістовно-мовна інтеграція, іншомовне занурення, форми і модифікації інтегрованого навчання

Анотація

Метою статті є висвітлення перспектив викладання іноземної мови для спеціальних цілей у технічному ВНЗ, ви­користовуючи сучасні напрями інтегрованого навчання як можливий спосіб інтенсифікації та оптимізації в навчан­ні. Повсякденні зміни у викладанні іноземної мови для спеціальних цілей у немовному ВНЗ спонукають щодо пошуку оптимальних методик та прийомів, використання яких буде сприяти високому рівню оволодіння ділової іноземної мови у студентів. Стверджується, що професійно орієнтоване навчання іноземній мові є чудовим підгрунтям щодо ви­користання інтегрованого навчання в немовному ВНЗ та перераховуються його основні прийоми навчання. Акценту­ється увага на ознайомлені з трьома спорідненими напрямами: навчання через зміст, змістовно-мовна інтеграція, іншомовне занурення та можливості їх запроваджені в немовному ВНЗ. Аналізуються особливості цих напрямів та надаються аргументи щодо переваг інтегрованого навчання над професійно орієнтованим навчанням іноземній мові. Приймаються до уваги можливі труднощі щодо використання інтегрованих технологій в технічному ВНЗ. Бездоганне володіння іноземною мовою викладача під час спілкування зі студентами має бути пріоритетним. Розглядаються пропозицій запровадження інтегрованого навчання в економічному ВНЗ та надаються терміни його запровадження. Пропонується можливість впровадження практичного застосування інтегрованого навчання в технічному ВНЗ та висловлюється думка щодо поєднання викладання традиційної методики професійно орієнтованого навчання та су­часних напрямів методики інтегрованого навчання. Пропагується перейняття світового досвіду щодо використання форм і модифікацій інтегрованого навчання іноземної мови для професійного спілкування в технічному ВНЗ із метою навчання компетентних спеціалістів міжнародного рівня.

Посилання

Виселко А. Типи і види іншомовного занурення, функція і місце попереднього підготовчого

занурення / А. Виселко // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2013. – № 3 (262). – С. 65-74.

Канюк О. Особливості викладання професійно – орієнтованої мови для студентів нелінгвістичних спеціальностей /

О. Канюк // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2015. – № 14. – С. 270-274.

Корнєва З. Методика навчання майбутніх економістів англійського ділового мовлення на основі технології занурення: авто- реф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 «Теорія та методика навчання: германські мови» / З. М. Корнєва. – Київ, 2006. – 25 с.

Тарнапольський О. Навчання через зміст, змістовно – мовна інтеграція та іншомовне занурення у викладанні іноземних мов для професійних цілей у немовних вишах / О. Тарнапольський // Іноземні мови. – 2011. – № 3 (67). – С. 23-27.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-19