ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ФАХОВИХ ШКОЛАХ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ (1918-1939)

Автор(и)

  • Г. І. Шайнер

Ключові слова:

Східна Галичина, фахове шкільництво, торгівельна школа, купецька гімназія, навчальний план, виробнича практика, позакласна робота

Анотація

З’ясовано роль громадських організацій у розбудові системи української приватної фахової освіти Східної Галичини в міжвоєнне двадцятиліття. Головні напрями професійної підготовки спеціалістів економічної сфери окреслено на основі детального аналізу навчальних планів і програм, в яких поєднувалися предметно-змістовий та загальноосвітній компоненти навчання. Акцентовано увагу на стратегічному значенні для педагогічної еліти краю національно-патрі­отичного виховання учнівської молоді. Доведено доцільність застосування позитивних здобутків та ідей тогочасної педагогіки в сучасних умовах реформування освітньої галузі України.

Посилання

Герцюк Д. Розвиток української приватної школи в Галичині (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) / Дмитро Герцюк // Вісник Львівського університету. Серія педагогіка. – Львів, 2010. – Вип. 6. – С. 221.

До українського купецтва // Український купець, імпортер, експортер. – Ужгород, 1926. – 1 мая. – Чис. 1. – С. 2.

Завгородня Т. Дидактична думка в Галичині (1919-1939 роки) / Т. Завгородня. – Івано-Франківськ : Плай, 1998. – 167 с.

Коренець Д. 20-ліття нашої торговельно-кооперативної школи (5.Х.1911-5.Х.1931) / Д. Коренець // Кооперативна Республика. – Львів, 1931 – Чис.12. – С. 434-443.

Коренець Д. 25-ліття торговельної школи «Р. Ш.» / Денис Коренець // Рідна школа. – Львів, 1935. – Чис. 6. – С. 306.

Коренець Д. Наука кооперації в українській торговельній школі у Львові / Д. Коренець // Господарсько-кооперативний часопис. – Львів, 1933. – Чис. 40. – С. 2-3.

Коренець Д. Наша торговельна школа в шкільнім році 1933-1934 / Д. Коренець // Рідна школа. – Львів, 1934. – Чис. 13-14. – С. 232.

Коренець Д. Організація торговельно-кооперативного шкільництва / Д. Коренець // Рідна школа. – Львів, 1935. – Чис. 2. – С. 104-107.

Коренець Д. Організація торговельно-кооперативного шкільництва / Д. Коренець // Рідна школа. – Львів, 1935. – Чис. 2. – С. 104-107.

Коренець Д. Практика для учнів торговельної школи / Д. Коренець // Господарсько-кооперативний часопис. – Львів, 1933. – Чис. 48. – С. 5.

Ковалевський О. Національна чи міщанська кооперація / О. Ковалевський // Господарсько-кооперативний вісник. – Львів, 1928. – Чис. 17. – С. 1.

Левицький В. Виховуючо-навчальна праця нашої кооперації / В. Левицький // Господарсько-кооперативний часопис. – Львів, 1933. – Чис. 39. – С. 5 ; Чис. 40. – С. 5-7.

Праця семінара економіки й кооперації на вищому кооперативному курсі РСУК // Кооперативна Республика. – Львів, 1930. – Чис. 4. – С. 145.

Савшак Т. Історія як засіб виховального навчання в українських галицьких гімназіях від середини ХІХ ст. – до початку Другої світової війни в аспекті національно-мовної освіти / Т. Савшак // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт. 2016. – С. 444-451.

Стинська В. Система шкільництва в Галичині (кінець XIX – початок XX ст.) : монографія / В. Стинська. – Івано-Фран¬ківськ : Гостинець, 2007. – 180 с.

Ступарик Б.М. Національна школа : витоки і становлення : навчально-методичний посібник. / Б.М. Ступарик. – Київ : ІЗМН, 1998. – 336 с.

ЦДІАУ у Львові, ф. 179, оп. 4, спр. 2266, 32 арк.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-19