ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

Автор(и)

  • І. І. Чорна

Ключові слова:

нетрадиційні форми організації навчання, заняття з іноземної мови, майбутні економісти, формування професійної мобільності, процес навчання

Анотація

У статті порушено проблему важливості використання нетрадиційних форм організації навчання майбутніх еко­номістів іноземної мови. Обґрунтовано важливість проведення занять з іноземної мови з урахуванням нетрадиційних елементів, таких як професійні ділові ігри, перегляд відео мовою оригіналу, створення проектів. Здійснено спробу до­вести, що в процесі підготовки майбутніх фахівців з економіки у вищому навчальному закладі проведення занять з іно­земної мови нетрадиційної форми зумовлює розвиток творчих здібностей, винахідливості, швидкого засвоєння знань у студентів, а також сприяє ефективному формуванню їхнього саморозвитку, самопроектування, породжує бажання до самоосвіти. Визначено, що використання нетрадиційних форм організації навчання на заняттях з іноземної мови є важливою умовою для формування професійної мобільності майбутніх економістів.

Посилання

Базаркина Е. Л., Гордеева В. В. Нестандартные уроки / Е.Л . Базаркина // Учитель. – Волгоград. – 2007. – 119 с.

Ванина О. О. Нестандартный урок-как одна из основ формирования социокультурной компетенции / О. О. Ванина. – Москва. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ds04.infourok.m/uploads/doc/0e48/0007c2ef-8dd1nf4.docx.

Драгункин А. Малый прыжок в английский язык за 115 минут / А. Драгункин // Умная планета. – 2010. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.e-reading.club/book.php?book=1023439.

Замяткин Н. Ф. Вас невозможно научить иностранному языку/Аудиокнига, самоучитель английского / Н. Ф. Замяткин. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zamyatkin.com/book.

Кульневич С. В. Не совсем обычный урок : практическое пособие для учителей и классных руководителей, студентов средних и высших педагогических заведений, слушателей ИПК / С. В. Кульневич, Т. П. Лакоценина. – Воронеж : ЧП Лакоценин С. С., 2006. – 175 с.

Орловська О. В. Нетрадиційні методи комунікативно-орієнтованого навчання студентів-філологів англійської мови у вищому навчальному закладі / О. В. Орловська // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2012. – 5. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу.: www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?...PDF/...pdf.

Петров Д., Борейко В. Магия слова. / Д. Петров. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.twirpx.com.

Подласый И. П. Педагогика. Новый курс : учебник для студентов пед. вузов : в 2-х кн / И. П. Подласый. – Москва : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1 : Общие основы. Процесс обучения. – 576 с.

Теслина О. В. Проектные формы работы на уроках английского язика / О. В. Теслина // Иностранные языки в школе. – 2002. – № 3. – С. 41-46.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-19