ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • О. М. Трубіцина

Ключові слова:

рефлексивне управління, навчально-пізнавальна діяльність студентів, професійно-педагогічна діяльність, майбутні викладачі іноземної мови

Анотація

Стаття присвячена висвітленню шляхів професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов до рефлек­сивних умінь у професійній діяльності, обгрунтовано їх доцільність застосування в підготовці педагогічних фахівців. Доведено, що педагогічна рефлексія базується на вмінні вчителя аналізувати педагогічну діяльність як єдність ді­яльностей вчителя та учнів для досягнення спільних цілей навчання. У статті описано зміст та форми організації навчально-пізнавальної діяльності студентів в аспекті опанування основами рефлексивного управління. Розглянуто методи і прийоми навчання, які реалізують групову форму організації навчальної діяльності студентів на практиці. Окрему увагу приділено визначенню місця групових форм роботи на уроках англійської мови та ролі вчителя в їх реа­лізації. Тому одним із завдань фахової підготовки компетентного вчителя іноземної мови має бути активне залучення студентів до процесу пізнання та перетворення себе як менеджерів освіти через усвідомлення соціальної й особистіс- ної значущості цієї професійної ролі та усвідомленого її прийняття.

Посилання

Исаев Е. И. Становление и развитие профессионального сознания будущего педагога / Е. И. Исаев, С. Г. Косарецкий, В. И. Слободчиков // Вопросы психологии. – 2000. – № 3. – С. 57-65.

Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник. – Київ : ІЗМН, 1998. – 204 с.

Цокур О. С. Категория педагогического сознания в теории и практике профессиональной подготовки учителя: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01; 13.00.04 / О. С. Цокур. Одесса, 1998. – 464 с.

Рудницька О. П. Творча діяльність учителя і рефлексія: [збірник наукових праць] / О. П. Рудницька // Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики / ред. кол.: Н. В. Гузій та ін. – Київ, 1997. – С. 14-17.

Єременко Т. Є. Організація професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови здатних до реалізації функцій рефлексивного управління / Т. Є. Єременко, О. М. Трубіцина // International scientific professional periodical journal «The Unity of Science» / publishing office Beranovych str., 130. – Czech Republic. – Prague, 2016 (April). – P. 32-35.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-19