MILITARY TRAINING OF SCHOOLGIRLS IN THE POLISH-LITHUANIAN COMMONWEALTH II IN THE TERRITORY OF WESTERN UKRAINE: PROBLEMS AND VALUES

Автор(и)

  • О. Y. Toporenko

Ключові слова:

military training, schoolgirls, physical training, western Ukrainian territory, instructor, commandant, values, training, teaching

Анотація

The articles deals with main problems ofmilitary training organization ofteaching and learning process for schoolgirls in the system of education and activity ofpublic organizations in 1919-1939, which operated in the territory of Western Ukraine. It is determined that the main role in the military education of schoolgirls in the secondary educational institutions was played by Organisation of Women’s Preparation for State Defence (Organizacja Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju – PKdOK). Other organizations, who dealt with schoolgirls ’ military training, are the Polish Scouting and Guiding Association (Zwiqzek Harcerstwa Polskiego), the Rifflemen’s Associ­ation (Zwiqzek Strzelecki) etc. The military training syllabus for schoolgirls was analyzed not only as means ofpolonization, but subject in secondary educational institutions, which provides girls with necessary theoretical knowledge and practical skills in military training. The main pedagogical problems ofmilitary training system and its programme for schoolgirls were analyzed.

Посилання

Alexandrowicz Z. Przysposobienie wojskowe kobiet i hufce licealne Dziennik Urzdowy Kuratorjum Okr^gu Szkolnego Lubelskiego R. 10, nr 6 (100)/ – 1 lutego 1938. – S. 141-142.

Fedorowicz S. Jak organizowac prac^ P.W. w szkole sredniej / Dziennik Urz^dowy Kuratorjum Okr^gu Szkolnego Lubelskiego R. 10, nr 6 (100). – 1 lutego 1938. – S. 135-137.

Jakubowska-Mlodzianowska H., Panstwowy Urzqd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Polsce do 1939 r., „Roczniki Naukowe AWF w Warszawie”, t. 2, 19б3, s. 359.

Krawczyk M., Wychowanie zyczne w szkole I-go stopnia organizacyjnego, “Wychowanie Fizyczne w Szkole” 1935-1936, nr 4, s. 97-98.

Malolepszy E., Dzialalnosc Powiatowego Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Wieluniu w latach 1927-1939 w zakresie propagowania i popularyzacji kultury fizycznej na wsi, “Prace Naukowe. Kultura Fizyczna. Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Cz^stochowie” 2001, s. 4.

Piechota J. Przysposobienie wojskowe w swietle nowych programow szkolnych/Dziennik Urz^dowy Kuratorjum Okr^gu Szkolnego Lubelskiego R. 10, nr 6 (100). – 1 lutego 1938. – S. 134-135.

Sloniewski M. Koncepcje i organizacja wychowania fizycznego i sportu w okresie m i^dzywojennym, “Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna” nr 9, 1988, s. 299.

Szymanski L. Kultura fizyczna w polityce II Rzeczypospolitej, Wroclaw 1995, s. 27.

Звіт дирекцій державних гімназій і ліцеїв Львівського шкільного округу про організацію військової підготовки серед учениць. Фонд № 179, Опис №3, Справа №292. 1939 р. на 108 аркушах.

Центральний Державний Історичний Архів у Львівській області. Матеріали конференції представників шкільних і вій¬ськових влад, скликаної 17.Ш.1930 р. в Варшаві по питанню військової підготовки в середніх школах. Фонд №179, Опис №1, Справа №619. 1930 р. на 46 аркушах.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-19