ПІДГОТОВКА ПРОФЕСІЙНО МОБІЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ СІМЕЙ, ЩО ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ-АУТИСТІВ

Автор(и)

  • Ю. В. Тодорцева

Ключові слова:

діти з розладами аутичного спектра, сім’ї дітей-аутистів, психолого-педагогічний супровід, соціальний педагог, професійна мобільність, підготовка професійно мобільних соціальних фахівців, специфіка соціально- педагогічної роботи

Анотація

У статті надається визначення психолого-педагогічного супроводу сімей, що виховують дітей-аутистів та оха­рактеризовано його етапи: підготовчий, адаптаційний та етап повного включення. Представлена роль соціального педагога, його функції та форми соціально-педагогічної роботи з батьками у процесі психолого-педагогічного супрово­ду сімей, що виховують дітей з розладами аутичного спектра. Проаналізовані стадії допомоги сім’ї, яка виховує дити- ну-аутиста у контексті професійної мобільності як важливого компонента кваліфікаційної структури майбутнього соціального фахівця. Виявлено особливості підготовки професійно мобільних соціальних педагогів до психолого-педаго­гічного супроводу сімей, що виховують дітей-аутистів на прикладі Американської програми TEACCH – treatment and éducation of autistic and related communication handicapped children (лікування і навчання дітей, що страждають на аутизм і порушеннями спілкування).

Посилання

Айрес Э. Дж. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития / Э. Джин Айрес. – Москва : «Теревинф», 2013. – 272 с.

Башина В. М. Аутизм в детстве / В. М. Башина. – Москва : «Исцеление», 1999. – 240 с.

Горюнова Л. В. Профессиональная мобильность специалиста как проблема развивающегося образования в России : дис. ... д-ра. пед. наук : 13.00.08 / Горюнова Лилия Васильевна. – Ростов-на-Дону, 2006. – 337 с.

Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии / И. И. Мамайчук. – СПб. : Речь, 2006. – 400 с.

Рідкодубська А. А. Аналіз проблеми розвитку професійної мобільності спеціалістів соціальної сфери в науковій літературі// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2016. – Випуск 1 (38). – С. 238-240.

Скрыпник Т В., Куценко Т. О., Риндер І. Д., Недозим І. В. Зміст корекційно-розвиваючих занять для дітей з аутизмом в спеціальних загальноосвітніх закладах / Реалізація оновленого змісту освіти дітей з особливими потребами: початкова ланка: [навчально-методичний посібник]. – Київ, 2014. – С. 278-304.

Скрипник Т. В. Стандарти психолого-педагогічної допомоги дітям з розладами аутичного спектра: [навч.-метод. посіб]. / Т. В. Скрипник. – Київ : «Гнозіс», 2013. – 60 с.

Шоплер Э. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей (0-6 лет): Сборник упражнений для специалистов и родителей по программе ТЕАССН / Э. Шоплер, М. Ланзинд, Л. Ватере. – Минск : Издательство БелАПДИ «Открытые двери», 1997. – 152 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-19