АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Автор(и)

  • Г. В. Ткачук
  • Н. М. Стеценко

Ключові слова:

змішане навчання, засоби навчання, комп’ютерно-орієнтоване навчання, дистанційне навчання, мобільне навчання, мобільний додаток, система дистанційного навчання, онлайн-сервіс

Анотація

У статті здійснено аналіз технологій та засобів змішаного навчання як нової форми організації діяльності суб’єктів навчального процесу. Авторами визначено, що засоби навчання є матеріальними об’єктами та використо­вуються в навчальному процесі в якості носіїв інформації, а також інструментарію діяльності учасників навчального процесу, що застосовуються ними як окремо, так і спільно. Аналіз засобів навчання здійснено за їх приналежністю до традиційного, комп’ютерно-орієнтованого, дистанційного та мобільного навчання. Зазначено, що ефективність традиційних засобів навчання значно зростає в умовах інтеграції з комп’ютерно-орієнтованими. Дистанційні засоби навчання найкраще реалізовані в системах дистанційного навчання LMS, проте, можуть бути використані і зовнішні ресурси у вигляді онлайн-сервісів, засобів комунікації, інших веб-ресурсів. Засоби мобільного навчання можуть бути ре­алізовані у вигляді мобільних додатків, мобільних сайтів, соціальних мереж, педагогічних програмних засобів, окремого виду контенту, доповненої реальності тощо.

Посилання

Кухаренко В. М. Теорія та практика змішаного навчання / В. М. Кухаренко, С. М. Березенська, К. Л. Бугайчук, Н. Ю. Олій¬ник, Т. О. Олійник, О. В. Рибалко, Н. Г Сиротенко, А. Л. Столяревська; за ред. В. М. Кухаренка – Харків: «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016 – 284 с.

Porter, Wendy W. Blended learning in higher education: Institutional adoption and implementation [Text] / Wendy W. Porter, Charles R. Graham, Kristian A. Spring, Kyle R. Welch // Computers & Education – Vol. 75. – New York, 20l4. – P. 185-195.

Биков В. Ю. Теоретико-методологічні засади створення та розвитку сучасних засобів та е-технології навчання // Збірник наукових праць до 10-річчя АПН України, 2002. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.Ua/500/1/Bykov3-2002_D.pdf (дата звернення: 07.03.2018).

Морзе Н. В. Методика навчання інформатики: навч. посіб: Ч.І: Загальна методика навчання інформатики / Н. В. Морзе / за ред. М. І. Жалдака. – Київ : Навчальна книга, 2004 – 256 с.

Жалдак М. І. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики: Посібник для вчителів / М. І. Жалдак, В. В. Лапінський, М. І. Шут. – Київ: – НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2004. – 182 с.

Родионов М. А. Рациональное сочетание традиционных методов обучения и электронных средств образовательного назна¬чения в математической подготовке студентов экономических специальностей / М. А. Родионов, Л. А. Купряшина // Научные исследования в образовании. – 2010. – № 3. – С. 43-47.

Лобода Ю. Г Електронні засоби навчання: структура, зміст, класифікація / Ю. Г. Лобода // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – № 28(2). [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://joumal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/ view/649/492. (дата звернення: 07.03.2018).

Андрєєв О. О. Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання / О. О. Андрєєв, К. Л. Бугайчук, Н. О. Калі- ненко, О. Г. Колгатін, В. М. Кухаренко, Н. А. Люлькун, Л. Л. Ляхоцька, Н. Г. Сиротенко, Н. Є. Твердохлєбова. – ХНАДУ, Харків : Міськдрук, 2013. – 212 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-19