ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ПАТРОНАТУ ЗВІЛЬНЕНИХ З ПЕНІТЕНЦІАРНИХ ЗАКЛАДІВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Автор(и)

  • В. О. Стремецька

Ключові слова:

патронат, пенітенціарний заклад, звільнений з пенітенціарного закладу, профілактика, рецидив, злочинність, опіка, філантропія, благодійність

Анотація

Актуальність питань, пов’язаних із патронатом звільнених з пенітенціарних закладів, обумовлена високим рівнем рецидивної злочинності, наявністю різноманітних перешкод на шляху реабілітації колишніх засуджених, необхідністю створення єдиного концептуального підгрунтя патронату та його педагогізації. У статті проаналізовано погляди до­слідників другої половини ХІХ – початку ХХ ст. на питання патронату звільнених з пенітенціарних закладів. На думку автора, саме у той період розвиток теоретичних засад та практична реалізація ідеї патронату досягли апогею. На­уковці, практичні діячі розглядали сутність патронату, взаємовідносини держави і суспільства в процесі його органі­зації. Дослідники в цілому сходилися у поглядах на мету патронату – попередження рецидивної злочинності. Суттєво різнилися думки щодо характеру патронату: його розглядали як різновид благодійності, філантропії, опіки, складову трудової допомоги, продовження тюремної системи, абсолютно самостійний процес.

Посилання

Акимов В. В. Патронат как орудие борьбы с преступностью / В. В. Акимов // Журнал Юридического общества при Импе¬раторском С.-Петербургском университете. – 1896. – № 9 (ноябрь). – С. 75-90.

Баранцевич Е. М. Патронат в жизни России (средства борьбы с преступностью). Реформирование и рекламирование преступника при содействии свободных общественных сил / Е. М. Баранцевич. – Томск : Типография приюта и дома трудолюбия, 1914. – 424 с.

Гогель С. К. Роль общества в деле борьбы с преступностью / С. К. Гогель. – Спб. : Типография т-ва «Общественная польза», 1906. – 283 с.

Демченко Г.В. Общества патроната – их возникновение и распространение, устройство и деятельность / Г. В. Демченко. – Б.М.: Б.и.[1919]. – 23, 19 с.

Лучинский Н. Тюремный патронат / Н. Лучинский // Тюремный вестник. -1913. – № 11. – С. 1646-1685.

Малинин Ф. Н. Тюремний патронат / Ф. Н. Малинин // Тюремный вестник. – 1905. – № 8. – С. 578-630.

Миролюбов Н. И. Реабилитация как специальный правовой институт / Н. И. Миролюбов // Журнал Министерства юсти¬ции. – 1905. – № 2. – С. 81-106.

Миролюбов Н.И. Реабилитация как специальный правовой институт / Н.И. Миролюбов // Журнал Министерства юсти¬ции. – 1903. – № 3. – С. 68-92.

Соціальна допомога населенню : теорія і практика (на матеріалах науково-публіцистичної літератури Російської імперії ХІХ – початку ХХ ст.): Навчальний посібник / Уклад. В. О. Стремецька. – Миколаїв : Видавництво «Дизайн та полігра¬фія», 2011. – 284 с.

Тимофеев А. Г Современное устройство в Западной Европе попечительств над освобождаемыми из мест заключе¬ния / А. Г. Тимофеев // Тюремный вестник. – 1893. – № 6. – С. 209-239

Фойницкий И. Я. На досуге. Сборник юридических статей и исследований с 1870 года. Том 1. / И. Я.Фойницкий. – Спб. : Типография М. М. Стасюлевича, 1898. – 608 с.

Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением / И. Я. Фойницкий. – Спб. : Типография Министерства путей сообщения (А.Бенке), 1889. – 500 с.

Эльяшев М. А. О способах оказания помощи патронатом // Журнал Министерства Юстиции. – 1901. – № 5 (май). – С. 39-81.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-19