ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ХОРОВОГО СПІВУ

Автор(и)

  • Г. В. Стець

Ключові слова:

інформаційно-комунікаційні технології, хоровий спів, комп’ютерні засоби, диригент-хормейстер, хорове аранжування, музичне мистецтво, вокально-хорові навики, естетичне виховання

Анотація

У статті досліджено особливості впровадження інформаційно-комунікаційних технологій під час викладання хо­рового співу як у сучасній загальноосвітній школі, так і у вищому навчальному закладі. Обґрунтовано важливість за­стосування сучасних комп’ютерних засобів у навчальній шкільній і університетській практиці. Акцентується увага на формуванні та розвитку вокально-хорових навиків із використанням новітніх комп’ютерних технологій. Показано, що впровадження ІКТ у навчальний процес сучасної загальноосвітньої школи відкриває нові можливості та перспективи розвитку творчої особистості учнів, сприяє формуванню в них практичних умінь і навичок у процесі вокально-хорової роботи. У статті відзначається, що реалізація ІКТ у навчальному процесі сприятиме наповненню кабінетів музичного мистецтва змістовними матеріалами на електронних носіях, систематизації методичного фонду кабінетів.

Посилання

Биков В. Моделі організаційних систем відкритої освіти : [моногр.] / В. Биков. – Київ : Атака. – 2008. – 684 с.

Кабриль К. Особливості формування ціннісних компетентностей майбутніх учителів музики в процесі диригентсько- хорової підготовки / К. Кабриль // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. – 2012. – № 6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_ 2012_6_33.

Кишакевич С. Проблеми та перспективи використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках музичного мистецтва в школі / С. Кишакевич // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 29-33.

Морзе Н. Основи інформаційно-комунікаційних технологій / Н. Морзе. – Київ : Вид. група BHV, 2006. – 298 с.

Пучко-Колесник Ю. Діяльність диригента-хормейстера як соціокультурний феномен / Ю. Пучко-Колесник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : file:///C:/Users/Admin/Downloads/vdakkkm_2013_3_33.pdf.

Співаковський О. Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі : [навч.-метод. посіб. для студ. напряму під- гот. «Початкова освіта»] / О. Співаковський, Л. Петухова, В. Коткова, Херсон. – 2011. – 267 с.

Ставицька І. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті : тези доповідей на науково-практичній онлайн-конферен- ції / І. Ставицька. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://confesp.fl.kpi.ua/ node/1103.

Столярчук Л. Використання комп’ютерних технологій на уроках музики / Л. Столярчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://intkonf.org/stolyarchuk-li-vikoristannya-kompyuternih-tehnologiy-na-urokah-muziki/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-19