РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Автор(и)

  • Н. М. Стеценко

Ключові слова:

критичне мислення, навчання іноземної мови, активні форми навчання, мозковий штурм, дискусія, дебати

Анотація

У статті розглянуто питання розвитку критичного мислення майбутніх фахівців у процесі вивчення іноземної мови. Про­аналізовано сутність поняття «критичне мислення». Визначено, що критичне мислення має взаємозв ’язок із теоретичним і практичним, характеризується здатністю людини самостійно виявляти протиріччя, визначати проблему й способи її ви­рішення. Формування вмінь критичного мислення тісно пов ’язане з формуванням мисленнєвихумінь у процесі навчання різним видам мовленнєвої діяльності, оскільки предметом мовленнєвої діяльності є думка. Розвиток критичного мислення студентів під час вивчення іноземної мови можна розглядати як один із факторів формування комунікативної компетенції. Основними формами розвитку критичного мислення має бути «мозковий штурм», дискусія, дебати, рольові та ділові ігри тощо, а на­вчальний процес необхідно організувати таким чином, щоб у студентів було постійне бажання висловити свою думку.

У дослідженні розкрито організаційні основи застосування таких активних технологій, як «мозковий штурм», дискусія, дебати в процесі підготовки фахівців у вищій школі. Наведено рекомендації та методику проведення деба­тів на заняттях з іноземної мови. Підкреслено, що розвиток критичного мислення засобами іноземної мови підвищує ефективність навчального процесу, формує в студентів уміння розмірковувати, працювати в парах, групах; розвиває здібності до індивідуальної самостійної діяльності і є важливою умовою для підвищення загальної й професійної під­готовки майбутніх фахівців – творчих особистостей, які мають високу культуру критичного мислення.

Посилання

Кларин М. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках / М. Кларин. – Москва : Арена, 1994. -

С. 37.

Клустер Д. Что такое критическое мышление? / Д. Клустер // Перемена: Международный журнал о развитии мышления

через чтение и письмо. – 2001. – № 4. – С. 36-40.

Маршева Ф. Развитие критического мышления студентов на занятиях по иностранному языку / Ф. Маршева // Современные

проблемы науки и образования. – 2015. – № 1. – С. 11-14.

Халперн Д. Психология критического мышления / Д. Халперн. – С.-Пб. : Питер, 2000. – 495 с.

Туласынова Н. Развитие критического мышления студентов в обучении иностранному языку / Н. Туласынова // Известия

РГПУ им. А. И. Герцена. – 2009. – № 112. – С. 193-198

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-19