ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ НАСТУПНОСТІ У ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ В 4-ОМУ І 5-ОМУ КЛАСАХ

Автор(и)

  • Л. П. Силюга
  • М. І. Січак

Ключові слова:

наступність у вивченні математики, початкова школа, основна школа, складники математичної компетентності, обчислювальні вміння та навички, геометрична пропедевтика, способи розв’язування сюжетних задач

Анотація

У статті проаналізовано стан і тенденції розвитку проблеми наступності у вивченні математики в четвертому і п’ятому класах загальноосвітньої школи. Забезпечення наступності є однією з основних умов успішної адаптації мо­лодших школярів до навчання в основній школі та важливою передумовою успішного навчання у 5-му класі. У зв’язку з цим охарактеризовані типові труднощі адаптаційного періоду учнів на етапі переходу з початкової до основної школи та розроблені методичні рекомендації щодо їх усунення під час вивчення математики. На основі порівняльного аналізу навчальних програм з математики для 4-го та 5-го класів визначені дидактичні особливості формування основних складників математичної компетентності четвертокласників та п’ятикласників відповідно до змістових ліній. За­значено послідовний механізм формування обчислювальних навичок, умінь розв’язувати прості та складені сюжетні задачі, вивчення геометричного матеріалу учнями 4-го та 5-го класів.

Посилання

Голодюк Л. С. Наступність та перспективність навчання математики: проектування через призму провідної діяльності дитини / Л. С. Голодюк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Реалізація наступності в матема¬тичній освіті: реалії та перспективи». – Харків : Ранок, – 2016. – С. 19-22.

Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класів (ОНОВЛЕНО) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.mon.gov.ua/images/files/navchalni_programu/2016/ukr/04_matem.pdf

Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класів (ОНОВЛЕНО) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.mon.gov.ua/img/files/navchalni_programu/2016/ukr/05_matem.pdf

Скворцова С. О. Наступність у навчанні математики в початковій та основній школі / С. О. Скворцова // Математика в школі. – 2010. – № 10. – C. 3-8.

Скворцова С. О. Методика навчання розв’язування сюжетних задач у початковій школі: [навч. пос.]. -

Частина І. / С. О. Скворцова. – Одеса : ООО «Абрикос-Компани», 2011. – 268 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-19