ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

  • Ю. О. Саєнко

Ключові слова:

критичне мислення, технологія розвитку критичного мислення, учні початкової школи

Анотація

У статті розглянуто питання впровадження технології розвитку критичного мислення на уроках у початковій школі. Метою модернізації освіти в наш час є створення нової української школи, в якій буде приємно навчатись, і яка даватиме учням не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у житті. А це позначатиме одне – нові вимоги до умов реалізації загаль­ноосвітніх програм шкіл передбачають, що основою побудови уроку буде індивідуальність, варіативність та відкритість, де невід ’ємною складовою частиною є використання прийомів критичного мислення. Систематичне включення критичного мислення в навчальний процес формує особливий склад мислення і пізнавальної діяльності в учнів початкових класів. Ком­бінування цих прийомів допомагає досягти і кінцеву мету застосування технології критичного мислення – навчити учнів початкових класів застосовувати цю технологію самостійно, щоб вони мали змогу не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами, які із задоволенням вчитимуться впродовж усього життя.

Посилання

Раковська М. Інтерактивне навчання в сучасному освітньому процесі / М. Раковська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pdaa.edu.ua/np/pdf3/26.pdf

Кроуфорд А., Саул В. Технології розвитку критичного мислення / А. Кроуфорд, В. Саул. – Київ : Плеяди, 2006. – 220 с.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.meduniv.lviv.ua/files/info/nats_strategia.pdf

Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : [науково-методичний посібник] / О. Поме- тун, Л. Пироженко. – Київ : А.С.К., 2004. – 192с.

Терно С. Критичне мислення – середньовічна відсталість? / С. Терно // Наукові праці історичного факультету Запорізь¬кого національного університету. – 2013. – Вип. XXXVII. – С. 301-306.

Формування предметних компетентностей в учнів початкової школи : [монографія] / Н. М. Бібік, М. С. Вашуленко, В. О. Мартиненко. – Київ : Педагогічна думка, 2014. – 346 с.

Чабайовська М. І., Гаєвська Г. М., Гавриленко Н. М. Педагогічні технології навчання української мови та літератур¬ного читання в початковій школі : [навчально-методичний посібник] / М. Чабайовська, Г. Гаєвська, Н. Гавриленко. – Т. : Мальва – ОСО, 2015. – 187с.

Чуба О. Формування критичного мислення як психологічно-педагогічна проблема сучасності / О. Чуба // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2013. – №. 3. – С. 202-208.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-19