СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З АНАЛІТИЧНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Автор(и)

  • Т. О. Рудик
  • О. В. Суліма

Ключові слова:

моніторинг, забрудненість, стан довкілля, засоби контролю, аналітичні вимірювання, діагностика, фахівці-екологи, приладобудування

Анотація

Сучасні екологічні проблеми обумовлюють необхідність підготовки кваліфікованих фахівців, які спеціалізуються в галузі аналітичних вимірювань, у розробці та експлуатації засобів екологічного моніторингу. У статті розглянуто питання підготовки майбутніх фахівців-екологів, які не тільки розуміють сучасні екологічні проблеми, причини їх ви­никнення та можливі наслідки, але й вільно орієнтуються в розмаїтті технічних засобів, володіють специфікою еко­логічного моніторингу. Визнаним напрямом навчально-наукової діяльності щодо підготовки майбутніх спеціалістів з екологічного приладобудування є створення та дослідження принципово нового класу засобів контролю – телевізійних інформаційно-вимірювальних систем. Задача створення ефективних методів та технічних засобів для екологічного моніторингу завжди залишатиметься актуальною.

Посилання

Аналітичні прилади та системи : [навч. посіб.] / [О. В. Вовна, А. А. Зорі, В. А. Порєв, В. П. Приміський]; під заг. ред. В. А. Порєва. – Красноармійськ : ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. – 330 с.

Аналітичні екологічні прилади та системи / В. А. Порєв, О. А. Дашковський, Я. Л. Миндюк, В. П. Приміський. – ВНТУ – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 336 с.

Порєв В. А. Інформаційно-аналітична система моніторингу навколишнього природного середовища / В. А. Порєв,

О. В. Суліма // Збірник тез і доповідей XII Міжнародної науко-технічної конференції «Приладобудування: стан і перспек¬тиви», 23-24 квітня 2013р., м. Київ, ПБФ, НТУУ «КПІ». – 2013. – С. 164-165.

Порєв В. А. Телевізійні системи екологічного моніторингу / В. А. Порєв // Перший Всеукраїнський з’їзд екологів, Вінниця. – 2006. – С. 162.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-19