УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КЕЙСІВ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Автор(и)

  • І. І. Романов

Ключові слова:

метод кейсів, «case study», мовна компетентність, проблемне навчання, професійна компетентність, мотивація, етапи роботи з кейсом, принципи створення кейса

Анотація

У статті аналізується проблема застосування методу кейсів під час навчання іноземних мов, зокрема, англійської мови. Також розглядаються умови успішного застосування кейс-методу під час навчання іноземним мовам. Метод кейсів сприяє розвитку у студентів/курсантів комунікативних навичок, розширенню кругозору, формуванню загальних навичок, розвитку самостійної, пошукової діяльності, формуванню естетичних поглядів, підвищення рівня компетентності.

Метод кейсів може бути використаний не тільки в якості методу навчання, а й для оцінювання рівня знань. До­цільно застосовувати метод кейсів на просунутих етапах навчання, коли курсанти/студенти вже мають достатній рівень сформованості мовних, пізнавальних та дослідницьких вмінь та навичок.

Посилання

Айкина Т. Ю. Метод кейсов в формировании коммуникативной компетенции студентов / Т. Ю. Айкина // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2013. – № 1 (129). – С. 58-60.

Зубар К. І. Інструктивні матеріали по впровадженню кейс-методу для методичного семінару / К. І. Зубар // Методична доповідь. – 2006. – С. 10. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://pedkab.wordpress.com/

Павлович А. В. Використання інтерактивних методів навчання у викладанні іноземної мови професійного спряму¬вання у вищій школі / А. В. Павлович // V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі». – 2012. – С. 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://confesp.fl.kpi.ua/sites/default/files/tezi.pdf

Пахтусова Е. Э. Метод кейсов в обучении иностранному языку в вузе / Е. Э. Пахтусова // Молодой ученый. – 2014. – № 17. – С. 532-534.

Сидельник Э. А. Особенности использования метода «casestudy» в обучении иностранным языкам в неязыковом вузе / Э. А. Сидельник // Известия Южного федерального университета. Технические науки. – 2011. – Выпуск 10. – С. 123.

Сокольская Л. В. Проблемы высшего юридического образования в контексте социокультурных изменений общества / Л. В. Сокольская // Юридическое образование и наука. – 2013. – № 3. – С. 15-17.

Туркот Т І. Педагогіка вищої школи: [навч. посіб.]: реком. МОН України для студентів магістратури вищих навчальних закладів непедагогічного профілю / Т І. Туркот. – Херсон, 2011. – 608 с.

Scales P Teaching in the Lifelong Learning Sector / P Scales. – Maidenhead, England. – 2013. – 329 p.

Grosse U. C. The Case Study Approach to Teaching Business English / U. C. Grosse // English for Specific Purposes. – 2015. – Vol. 7. – Р 131-132.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-19