МЕТОДИ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Автор(и)

  • Г. А. Рідкодубська

Ключові слова:

працівник соціальної сфери, кейс-методи, методи інтелектуальних ігор, інформаційно-мобільні методи, методи проектів, порт фоліо, підготовка до професійної мобільності

Анотація

Якісна підготовка майбутнього соціального працівника до професійної мобільності залежить від вибору методів її реалізації. Сьогодні актуальними є продуктивні методи, які дозволяють організувати освітній процес з урахуван­ням професійної спрямованості навчання, а також з орієнтацією на особистість студента, його інтереси, мотиви, схильності та здібності.

У статті розглядаються кейс-методи, методи інтелектуальних ігор, інформаційно-мобільні методи, методи про­ектів, портфоліо у процесі професійної підготовки майбутніх працівників соціальної сфери в Україні.

Обґрунтовано, що робота з підготовки до професійної мобільності з використанням комплексу інноваційних ме­тодів дозволяє застосовувати теоретичні знання для розв’язання практичних завдань, формує професійно необхідний комплекс компетентностей, допомагає розвивати незалежне мислення студентів, поєднуючи теорію з практикою.

Посилання

Васюта О. І. Професійне становлення фахівця із соціальної роботи / О. І. Васюта // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів. – 2010.

Гущин Ю. В. Интерактивные методы обучения в высшей школе / Ю. В. Гущин // Дубна : психолог. журн. Междунар. ун-та природы, общества и человека. – 2012. – № 2. – С. 1-18.

Кадемія М. Ю. Використання інтерактивних технологій навчання / М. Ю. Кадемія // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2013. – № 3. – С. 125-132.

Капська А. Й. Соціальна робота : [навчальний посібник]. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с,

Мендель Б. Р. Интеллектуальная игра: на перекрестке научных дисциплин / Б. Р Мендель // Педагогика. – 2006. – № 7. – С. 44-48

Пахомова Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении : пособие для учителей и студентов педагоги¬ческих вузов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : АРКТИ, 2005. – 112 с.

Переверзев Л. Проектний подход и требования к учителю / Л. Переверзев // Дайджест педагогічних ідей та технологій.: Школа-парк. – 2003. – № 2. – С. 26-28

Соціальна робота : в 3 ч. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2004. – 4.1: Основи соціальної роботи / Н. Б. Бондаренко, І. М. Грига, Н.В. Кабаченко та ін. ; за ред. Т. Семигіної та І. Григи. – Київ : Вид. дім «Києво- Могилянська академія», 2004. – 4. 1. – 178с.

Смолянинова О. Г Электронный портфолио в подготовке студентов гуманитарных специальностей / О. Г. Смоляни- нова // XXI Ежегодная международная конференция-выставка («ИТО-2011») [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.bitpro.ru/ito/main.

Сушенцева Л. Л. Формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах: теорія і практика : [монографія] / Л. Л. Сушенцева ; за ред. Н. Г. Ничкало ; Інститут професійно- технічної освіти НАПН України. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2011. – 439 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-19