МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ УМІНЬ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Автор(и)

  • Л. А. Покась
  • Ю. Ю. Стаднюк

Ключові слова:

формування вмінь, модель, пізнавальні вміння, фізична географія, навчальний процес

Анотація

У статті розглянуто сутність формування пізнавальних умінь у процесі навчання учнів у 6-8 класах. Визначено та описано характерні їм теоретичні, методологічні аспекти. Усі дані систематизовано й запропоновано для роз­гляду у вигляді моделі формування пізнавальних умінь учнів у процесі навчання фізичної географії. Модель структу- ровано на складові частини: цільову, змістовно-теоретичну, контрольно-регулятивну та результативну. Визначено взаємозв’язки її структурних компонентів, принципи й умови формування пізнавальних умінь учнів. Проаналізовано систему завдань та етапи їх формування. Охарактеризовано рівні сформованості пізнавальних умінь учнів і критерії оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу шляхом використання творчих завдань. Створена модель дає мож­ливість розглянути основні складові частини процесу формування пізнавальних умінь учнів.

Посилання

Державний стандарт базової середньої освіти. – Київ, 2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti.

Навчальна програма з географії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://geobav.at.ua/load/normativnye_ dokumenty/uchebnye_programmy/ navchalna_programa_z_geografiji_dlja_6_9_klasiv_nova/3-1-0-П6.

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України ; за заг. ред. В. Г Кременя. – Київ : Педагогічна думка, 2016. – 448 с.

Кравчук Л. В. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів / Л. В. Кравчук // Сучасна школа України. – 2012. – № 2. – 56 с.

Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : [учебное пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров] / [Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. И. Моисеева, А. Е. Петров]. – Москва : Академия, 2002. – 272 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-19