ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ТА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ В УКРАЇНІ У 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

  • Є. Ю. Пліско

Ключові слова:

неповнолітні правопорушники, кримінальна відповідальність, протиправна поведінка, соціальне виховання, виправні заклади

Анотація

У статті проводиться дослідження історичного факту становлення та розвитку вітчизняної нормативно-пра­вової бази кримінальної відповідальності неповнолітніх правопорушників. Проаналізовано деякі законодавчі акти, які забезпечували функціонування системи соціального виховання та врегулювання протиправної поведінки підлітків. Ви­значено створення спеціалізованих установ за типом реформаторіумів та землеробних колоній, в яких здійснювалося соціальне виховання неповнолітніх.

Посилання

Алєксєєва О. В. Суб’єкти адміністративної відповідальності за неправомірні дії неповнолітніх : дис. ... кандидата юридичних наук : 12.00.07 / Алєксєєва О. В. – Київ, 2016. – 205 с.

Астемиров З. А. Трудовая колония для несовершеннолетних / З. А. Астеміров. – Москва : Юридическая литература, 1969. – 120 с.

Еволюція правового закріплення та регулювання проведення виховної роботи з неповнолітніми засудженими до позбавлення волі в Україні 1918-1935 рр. : зб. наук. пр. / Міжнародний гуманітарний університет; за ред. Т. С. Ківалова. – Одеса, : Серія «Юриспруденція», 2014. – № 9-2. – Том 1. – 204 с.

Збірник узаконень та розпоряджень Всеукраїнського революційного комітету УРСР – Харків, 1920. – № 15. – 281 с.

Инструкция комиссиям по делам о несовершеннолетних: Постановления НКП, НКЗ и НКЮ от 19 июня 1920 г (извлече¬ние) // Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР (1917-1952 гг.) ; под ред. И.Т. Голякова. – Москва : Юрид. лит., 1953.

Михайленко П. П. Борьба с преступностью в Украинской ССР : в 2-х т. / П. П. Михайленко. – Киев : РНО при МООП УССР, 1966. – Том 1. – 1917-1925 гг. – 831с.

Педагогика и политико-воспитательная работа с осужденными / В. И. Акумов, Ю. В. Гербеев, В. Е. Гмурман и др.; под ред. Ю. В. Гербеева. – Рязань : Изд-во РВШ МВД РФ, 1985. – 359 с.

Поправно-трудовий кодекс. – Вінниця : Вид-во Поправно-трудового відділу НКВС УСРР, 1926. – 146 с.

Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 1917-1952 гг. / под ред. И. Т. Юлякова. – Москва : Госюриздат, 1953. – 463 с.

Уголовный кодекс УССР (с изм. и доп. по 1 ноября 1924 г). – Харьков : Юрид. изд-во Наркомюста УССР, 1925. – 104 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-19