ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЛІТЕРАТУРИ

Автор(и)

  • В. А. Папушина

Ключові слова:

естетична культура, педагогічна система, партнерське спілкування, тренінги, інтегровані практичні заняття, естетичні проекти, порівняльне літературознавство

Анотація

Відповідно до вимог, що висуваються до сучасної вищої освіти з питань формування всебічно розвиненої особис­тості, вдосконалення естетичної культури випускника ВНЗ, у статті запропоновано ефективні шляхи впровадження педагогічної системи формування естетичної культури студентів. У центрі дослідження – використання можливостей навчання художньої літератури в процесі духовного творення особистості. З ’ясувавши стан сформованості естетич­ної культури студентів-першокурсників, спрямовуємо їхню діяльність на самореалізацію та самовдосконалення. Під час вивчення дисципліни «Історія зарубіжної літератури» вихідним принципом визначаємо діяльність студентів на шляху досягнення поставленої мети як в аудиторній, так і позааудиторній роботі. За допомогою технолого-методологічного компонента формуємо у студентів власне бачення вирішення навчально-естетичної проблеми. Організовані з цією ме­тою тренінги допомагають становленню естетичної культури студентів через свідомий вибір видів діяльності в меж­ах культурно-естетичного середовища ВНЗ. Сприяють Грунтовній професійній підготовці в комплексі з формуванням естетичної культури майбутніх фахівців-філологів інтегровані практичні заняття, компаративне вивчення української і зарубіжної літератури. Спеціальний курс «Естетичні аспекти зарубіжної і української літератури», розроблений нами, має системний характер засвоєння студентами світоглядних та естетичних відкриттів митців різних епох.

Посилання

Бутенко В. Г Культурологічні аспекти формування естетичної свідомості учнівської і студентської молоді / В. Г. Бутенко // Педагогічні науки. – Херсон : ХДУ, 2003. – Вип. 34. – С. 17-20.

Зязюн І. А. Мистецтво у розвитку особистості : [монографія] / Іван Андрійович Зязюн. – Чернівці : Зелена Буковина, 2006. – 224 с.

Овсянников М. Ф. История эстетической мысли / М. Ф. Овсянников. – Москва : Высшая школа, 1984. – 336 с.

Томашевський В. Педагогічні умови формування естетичної культури майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закла¬дах / В. Томашевський // Педагогічний процес : теорія і практика. – 2017. – Вип. 2. – С. 76-81.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-19