ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Автор(и)

  • Т. С. Острянко

Ключові слова:

майбутні соціальні працівники, здоров’ябережувальна компетентність, критерії, показники, рівні сформованості здоров’язбережувальної компетентності

Анотація

У статті розкрито зміст поняття «здоров’язбережувальна компетентність» та представлено результати до­слідження рівнів сформованості здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних працівників. Автором сформульовано критерії: ціннісно-мотиваційний, когнітивно-діяльнісний та особистісний, показники та рівні сформова­ності здоров ’язбережувальної компетентності – низький, середній, високий. На основі дослідження зазначено наявність недоліків у здоров’язбережувальній підготовці майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки.

Посилання

Макаренко С. Здоров’язберігаючі компетенції педагога в умовах сучасного освітнього простору / С. Макаренко,

Н. Калька // Український науковий журнал «Освіта регіону» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://social-science. com.ua/article/1224.

Панасенко Т. Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх вчителів початкової школи у ВНЗ І-ІІ р.а. / Т. Панасенко // Молодий вчений. – 2016. – № 9.1(36.1). – С. 130-134.

Яременко О. Формування здорового способу життя : [навч. посібник для слухачів курсів підвищ. кваліфікації держ. служ¬бовців] / О. Яременко, О. Вакуленко, Л. Жаліло, Н. Комарова та ін. – Київ : Укр. ін-т соціальних досліджень, 2000. – 232 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-19