СПЕЦКУРС З ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ

Автор(и)

  • Н. В. Олефіренко
  • Н. О. Пономарьова

Ключові слова:

підготовка учителя інформатики, професійна орієнтація, ІТ-спеціальності, профорієнтаційна робота, зміст навчальної дисципліни

Анотація

Статтю присвячено висвітленню особливостей підготовки майбутніх учителів інформатики до професійної орі­єнтації школярів на ІТ-спеціальності. Для забезпечення поетапного формування готовності майбутніх учителів ін­форматики до профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах запропоновано авторський спецкурс «Теорія та методика профорієнтаційної роботи вчителя інформатики». Розкрито структуру спецкурсу, його мету і завдання, тематику і зміст кожного модуля, представлено очікувані результати. Показано систему спеціальних знань та вмінь, на формування яких спрямований зазначений спецкурс. Запропонований спецкурс був апробований у процесі підготовки студентів спеціальності «Інформатика» фізико-математичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.

Посилання

Концепція нової української школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukramska- shkola

Концепція розвитку педагогічної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://mon.gov.ua/ua/news/mon- proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-proekt-koncepciyi-rozvi1ku-pedagogichnoyi-osviti

Пономарьова Н. О. Специфіка професійної орієнтації молоді у сучасний період розвитку суспільства / Л. І. Білоусова, Н. О. Пономарьова // Народна освіта. – 2016. – № 5. – С. 19-24.

Пономарьова Н. О. Модель підготовки майбутнього вчителя інформатики до професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності інформатики / Н. О. Пономарьова // Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». – Харків, 2017. – Вип. 58. – С. 137- 148.

Пономарьова Н. О. Підготовка майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи у загальноосвітніх навчаль¬них закладах: монографія / Н. О. Пономарьова. – Харків, ХНПУ імені Г С. Сковороди, 2018. – 325 с

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-19