АНАЛІЗ АНГЛОМОВНОГО ПІДРУЧНИКА «АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ»

Автор(и)

  • Ю. М. Несін

Ключові слова:

англомовний підручник, засіб комунікації, зміст, мета, розділи, практичні заняття, вищий навчаль¬ний заклад, тексти та вправи

Анотація

У статті аналізується зміст англомовного підручника «Англійська мова для фінансового сектору» видавництва «Кембриджськауніверситетська преса» як ефективного засобу комунікації. Особлива увага приділяється відповіднос­ті змісту навчальної книги її меті, доцільності використання вищезазначеного підручника на практичних заняттях у вищому навчальному закладі. Робиться наголос на найбільш вдалих текстах та вправах, вміщених у книзі. Статтю присвячено опису двадцяти чотирьох розділів, включно зі словником, читанням, прослуховуванням і фокусуванням на мові, говорінні та письмі. Автор намагається вказати на позитивну роль вступу, підкреслюючи мету курсу для сту­дентів ділового напряму й людей, що працюють у фінансовій галузі із середнім і високим рівнем англійської мови. На­укова стаття уточнює плюси і мінуси індивідуального підходу, охоплює цілий матеріал підручника й конкретизує рівні деяких завдань. Науковий пошук розглядає використання найбільш поширених тестів: питально-відповідних вправ, за­повнення пробілів/пропусків, співвіднесення/зіставлення, доповнення, заповнення таблиць, конспектування (складання коротких записів), називання, вікторин/опитувань/змагань/ігор і т.д. Стаття підкреслює функції підручника, необ­хідність впровадження в освітній процес наступних креативних завдань для студентів, а саме – розробку портфоліо, роботу в групах, складання записів, діалогів, організацію дискусій, презентацій, рольових ігор. Стаття фокусується на наступному розвитку чотирьох компонентів англійської мови – аудіюванні, говорінні, читанні та письмі й на чоти­рьох компетенціях – мовній, мовленнєвій, соціально-культурній та стратегічній.

Посилання

Волкова Н. Педагогіка : [навч. посіб.] / Н. Волкова. – 3-тє вид., стер. – Київ : Академвидав, 2009. – 616 с.

Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології : [навчальний посібник.] / І. Дичківська. – Київ : Академвидав, 2004. – 352 с.

Дьяченко М. Психология высшей школы / М. Дьяченко, Л. Кандыбович. – Минск : Изд-во БГУ им. Ленина, 2004. – 383 с.

Нечаев В. Социология образования / В. Нечаев. – Москва : Наука, 2005. – 54 с.

Фіцула М. Педагогіка / М. Фіцула. – вид. 2-ге, випр., доп. – Київ : Академвидав, 2007. – 560 с.

MacKenzie I. English for the financial Sector Student’s Book / I. MacKenzie. Cambridge University Press, 2016. – 159 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-14