ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • О. Л. Надутенко

Ключові слова:

художня культура, художня культура особистості, музичне виховання, музична освіта, мистецтво

Анотація

У статті розглянуто можливості оптимізації музичної освіти, здійснено аналіз наукової літератури з означеного питання, вивчено та узагальнено стан проблеми формування художньої культури учнів музичної школи; уточнено основні поняття дослідження «художня культура», «художня культура особистості», визначено зміст і структуру розвитку художньої культури учнів музичної школи. Наголошується, що художнє сприйняття й розуміння учнями музичних творів залишається однією зі складних проблем. Узагальнення складових мистецького художнього сприймання приводить до визначення його як специфічного виду художньо-практичної діяльності, яка не обмежується тільки прослуховуванням музики, а й включає рівень емоційно-смислового осягнення змісту музичного твору. Розкрито можливості формування художньої культури учнів музичної школи засобами гри на музичному інструменті, визначено основні завдання й принци­пи, специфіку проведення індивідуального уроку гри на музичному інструменті. Одним зі шляхів гуманізації педагогічного процесу автор вважає використання методів театральної педагогіки, що відкривають принципово нові можливості художньо-педагогічного, мистецтвознавчого, естетичного аналізу та виконання музичних творів.

На основі наукових положень про єдність художньо-пізнавальної та творчо-виконавської діяльності учнів, автор доводить об’єктивну потребу застосування у музичному вихованні нових варіативних форм, інтерактивних методів навчання, які на основі поетапного засвоєння учнями теоретичного й практичного навчального матеріалу, формують у них інтерес до мистецької діяльності та художньої творчості.

Посилання

Гофман И. Фортепианная игра. Вопросы и ответы / И. Гофман. – Москва : Классика -ХХІ, 2010. – 192 с.

Зязюн І. А. Краса педагогічної дії : навч. посіб./ І. А. Зязюн, Г. М. Сагач. – Київ : Українсько-фінський інститут менедж¬менту і бізнесу, 1997. – 302 с.

Казінік М. С. Уроки майбутнього у Харківській загальноосвітній приватній гімназії «Очаг» [Електронний ресурс] / М. С. Казінік. – 2008. – Режим доступу: www.kazinik.ru

Миропольська Н. Є. Мистецтво слова в структурі художньої культури учня: теорія і практика : монографія / Н. Є. Миро- польська. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 204 с.

Нейгауз Г Г Об искусстве фортепианной игры / Г. Г Нейгауз. – Москва : Музыка, 1988. – 312 с.

Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька: навчальний посібник / О. П. Рудницька. – Київ : Інтерпроф, 2002. – 270 с.

Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей / Б. М. Теплов // Избр. труды : в 2-х т. – Москва : Педагогика, 1985. – 222 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-14