ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • С. О. Моргунова

Ключові слова:

толерантність, гуманні цінності, міжкультурна взаємодія, полікультурне середовище, іноземні студенти

Анотація

У статті розглядаються наукові підходи до розуміння феномену «толерантність». Наводиться низка чинників, які суттєво впливають на формування толерантності у студентів. Як шлях до формування толерантності пропо­нуються відмова від соціальних упереджень, негативних соціальних стереотипів, вироблення об’єктивного ставлення до людини незалежно від її індивідуальних особливостей, формування умінь і навичок толерантної міжособистісної взаємодії, використання лекційних, дискусійних, ігрових форм і тренінгів у навчально-виховній роботі. Розкривається специфіка формування толерантності в іноземних студентів у процесі навчання у полікультурному середовищі україн­ського закладу вищої освіти на прикладі досвіду роботи кафедри мовної підготовки Харківського національного авто­мобільно-дорожнього університету.

Посилання

Бирко Н. М. Підготовка майбутніх учителів до формування толерантності учнів початкової школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. М. Бирко ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2014. – 261 с.

Болгаріна В. С. Культура і полікультурна освіта / В. С. Болгаріна, І. Ф. Лощенова // Шлях освіти. – 2002. – № 1. – С. 2-6.

Гурова Т. Ю. Виховання толерантності молодших школярів в умовах полікультурного освітнього простору: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Т. Ю. Гурова. – Луганськ, 2011. – 211 с.

Декларация принципов толерантности : утв. резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 нояб. 1995 г. // Пер¬вое сентября. – 2000. – № 66.

Делор Ж. Образование: скрытое сокровище / Ж. Делор. – Париж : UNESCO, 1996. – 53 с.

Калашнік Н. В. Формування толерантності студента – медика як інструменту міжнаціонального спілкування / Н. В. Калаш- нік // Педагогічні науки. – Випуск 3 (89). – С. 85-90.

Кривопуск Т. М. Формирование толерантной личности студента в условиях поликультурного пространства вуза / Т. М. Кривопуск, Н. В. Теплова // Труды БГТУ Серия 6: История, философия. -2011. – № 5. – С. 178-181.

Фахрутдинова Р. А. Формирование толерантной личности студента в условиях поликультурного пространства вуза / Р.А. Фахрутдинова // Вестник ТГГПУ – 2010. – № 20. – С.269-273.

Шлягина Е. И. Толерантность как условие позитивного межэтнического общения / Е. И. Шлягина, И. М. Карлинская // Психология общения: проблемы и перспективы. – Москва : Центрполиграф, 2000. – 257 с.

Яшин Н. Формування толерантності студентів в умовах полікультурного середовища вищого навчального закладу / Н. Яшин // Обрії. – 2014. – № 1(38). – С. 105-109.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-14