РОЛЬ ПЕДАГОГА НИКИФОРА ГРИГОРІЇВА (1883-1953 РР.) У СТАНОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Л. А. Моргай

Ключові слова:

Н. Я. Григоріїв, українізація освіти, Українська Народна Республіка, Міністерство народної освіти, міністр освіти УНР

Анотація

У статті охарактеризовано внесок і діяльність педагога та громадського діяча Н. Григоріїва у процес українізації освітнього процесу під час його перебування на посаді міністра освіти Української Народної Республіки у кабінеті голови Ради народних міністрів В. Голубовича. Проаналізовано внесок педагога у запровадження навчання українською мовою та викладання українознавчих предметів (української літератури, мови, історії, географії) у школі.

Посилання

Бондаренко Т. Невтомний народник Ничипір Якович Григоріїв. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kraeznavstvo.at.ua/news/2009-08-27-20.

Гр. Наш. Деякі згадки екзаменатора / Наш Гр. // Світло. – 1912. – Ч. 9. – С. 46 – 64.

Гр. Наш. Ідім хоч мандрівцями / Наш Гр. //Світло. – 1911. – Ч. 5. – С. 59 – 64.

Григоріїв Н. Автобіографічний нарис та список праць / Н. Григоріїв // ЦДАВО України. Ф. 3562. – Оп. 1 – Спр. 65,

Ч. 2. – 337 арк.

Історія України: Словник-довідник / авт. упоряд. І. Е. Щедріна. – Харків : Країна мрій, 2008. – 148 с.

Ніковський А. Національний большевизм / А. Ніковський // Промінь. – 1919. – 27 вересня.

Старенький І. Церковно-історичне краєзнавство: витоки та сучасний дискурс / І. Старенький. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://history.org.ua/JournALL/kraj/kraj_2013_1/16.pdf.

Студії з історії української революції 1917-1921 років: на пошану Руслана Яковича Пирогова. Збірник наукових праць / Гол. редкол. В. Ф. Верстюк. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2011. – 406 с.

Суспільно-політичні процеси в Україні в добу національно-визвольних змагань важко уявити без конкретних історичних постатей. [Електоронний ресурс]. – Режим доступу: https://refdb.ru/look/2110215.html.

ЦДАВО України. – Ф. 2582. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 125-127; Україна. – 1919. – 19 серпня.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-14