СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ

Я. В. Суворова

Анотація


Стаття присвячена проблемі визначення структури і змісту професійної компетентності фахівців з фізичної терапії. У статті розглянуто поняття «фізична терапія (фізіотерапія)» та «фізична реабілітація» з позицій міжнародної та вітчизняної науки і практики, визначено особливості їх тлумачення. Проаналізовано міжнародний досвід підготовки фахівців з фізичної терапії. Виокремлено і розглянуто професійні функції фахівця з фізичної терапії. Конкретизовано види діяльності даного фахівця; розкрито особливості клінічного і позаклінічного напрямів професійної діяльності фізичного терапевта. Розглянуто зміст загальних та професійних компетентностей фахівців з фізичної терапії. На підставі узагальнення програмних результатів навчання, в структурі професійної компетентності фахівця з фізичної терапії виділено компетентності: науково-методичні, особистісні, медико-біологічні, реабілітаційні та терапевтичні, психолого-педагогічні. Виокремлено групи професійно важливих якостей фізичного терапевта (моральні, комунікативні, когнітивні, емоційно-вольові та ін.), які сприяють ефективному здійсненню професійної діяльності.

Ключові слова


професійна компетентність; фізична терапія; фізична реабілітація; знання; вміння; професійні функції; професійно важливі якості

Повний текст:

PDF

Посилання


Волошко Л. Б. Модель формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації / Л. Б. Волошко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. «Педагогіка і психологія». − Зб. статей. – Вип. 8. – Ч. 1. – Ялта : РВВКГУ, 2005. – С. 85–91.

Крупа В. В. Аналіз стану проблеми підготовки майбутніх фахівців фізичної реабілітації у педагогічній теорії та практиці / В. В. Крупа // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький : ХІСТ, 2012. – № 6. – С. 82–86.

Кукса В. О. Сутність фізичної реабілітації / В. О. Кукса // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2001. – № 1. – С. 46–51.

Мухін В. М. Фізична реабілітація : [навч. посіб.] / В. М. Мухін. – Київ : Видавництво НУФВСУ «Олімпійська література», 2005. – 470 с.

Прихода І. В. Організаційно-методологічні підходи до професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації в Україні / І. В. Прихода // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – 2007. – Вип. 15. – Ч. 1. – С. 60–66.

Яхно П. К. Зміст професійної освіти фахівців з фізичної реабілітації / П. К. Яхно. – Київ : Наукова думка, 2014. – 193 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.