ЗАСОБИ НАОЧНОСТІ В СИСТЕМІ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

А. А. Романюк

Анотація


Початкова школа є фундаментом для формування інтелектуальних і загальнонавчальних навичок дитини, формування пізнавальної активності, розвитку самостійності. Саме початкова школа впливає на весь подальший характер взаємовідносин школяра з навчальним середовищем та суспільством. В освітньому процесі початкової школи важливо розвивати у школярів інтерес до навчання, спиратися на чуттєве сприйняття навчальної інформації, включати всі органи чуття у процесі сприйняття навколишнього світу. Це досягається шляхом використання наочних засобів на всіх етапах навчання. Сучасний вчитель початкових класів повинен чітко розуміти зміст поняття «наочність», «засоби наочності», знати і застосовувати у своїй педагогічній діяльності різні види наочності залежно від навчальної мети, обирати найефективніші, уміти поєднувати різні засоби навчання.

Ключові слова


засоби навчання; наочність; засоби наочності; математика в початковій школі; дидактична система

Повний текст:

PDF

Посилання


Бевз Г. П. Методика викладання математики : [навч. посіб.] / Г. П. Бевз. – Київ : Вища школа, 1977. – 375 с.

Евдокимов В. И. К вопросу об использовании наглядности в школе / В. И. Евдокимов // Советская педагогика. – 1982. – № 3. – С. 30–33.

Кравченя Э. М. Использование средств наглядности в учебно-воспитательном процессе / Э. М. Кравченя // Адукацыя i выхаванне. – 2004. – № 8. – С. 9–14.

Малафіїк І. В. Дидактика новітньої школи : [навч. посіб.] / І. В. Малафіїк. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2014. – 632 с.

Малафіїк І. В. Дидактика : [навч. посіб.] / І. В. Малафіїк. – Київ : Кондор, 2005. – 397 с.

Павелко В. В. Формування знань і умінь молодших школярів у процесі навчання засобами наочності і моделювання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 «Теорія навчання» / В. В. Павелко. – Рівне, 2009. – 207 с.

Педагогика / под ред. Л. Р. Болотной и др. – Москва : Просвещение, 1987. – 287 с.

Романюк А. А. Використання наочності у навчальному процесі початкової школи / А. А. Романюк // Молодий вчений. – 2017. – № 10.

Салмина Н. Г. Виды и функции материализации в обучении / Н. Г. Салмина. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 136 с.

Толковый словарь русского языка: в 3 т. / под ред. Д. Н. Ушакова. – Москва, 2001. – Т. 2. – 1580 с.

Український педагогічний словник / укл. С. Гончаренко. – Київ : Либідь, 1997. – 373 с.

Ярмолович О. І. Формування образно-концептуальних компонентів мислення студентів у процесі вивчення педагогічних дисциплін : автореф. дис. … канд. пед наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». – Одеса : 1998. – 18 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.