ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У ВІДКРИТОМУ МІЖНАРОДНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

Н. В. Рокосовик

Анотація


Стан розвитку дистанційної освіти в Україні сьогодні не відповідає вимогам інформаційного суспільства, що прагне інтегруватися у європейську і світову спільноту. Стаття розглядає дистанційне навчання у вищій школі, зокрема використання дистанційних технологій і їх елементів у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна». Технології дистанційного навчання складаються з педагогічних та інформаційних технологій дистанційного навчання. У Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» забезпечення високої якості навчання з використанням дистанційних технологій досягається за рахунок високого професійного рівня викладацького складу університету, застосування новітніх технологій навчання, сучасного технічного та програмного забезпечення, ефективної організації навчального процесу.

Ключові слова


університет; навчання; дистанційне навчання; дистанційні технології; студенти; організація дистанційного навчання; система (MOODLE); технологічне та програмне забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Василевич Ю. В. Дистанційна освіта студентів-юристів. Сучасний стан, проблеми, перспективи / Ю. В. Василевич, О. В. Каліцева // П’ята міжнародна інтернет-конференція «Спецпроект: аналіз наукових досліджень» (17–18 червня 2010 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.confcontact.com/2010spec_tezi/pe.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vmurol.com.ua/ img/toptext.png.

Дистанційне навчання у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ab.uu.edu.ua/distance-learning-in-University-Ukraine.

Звіт про науково-дослідну роботу, світовий рівень дистанційної освіти, методи дистанційного навчання та сучасні інформаційні технології. – Київ : Університет «Україна», 2000. – С. 80.

Коваль М. Впровадження комбінованого і дистанційного навчання у Львівському інституті пожежної безпеки сучасний станперспективи Львівський інституту пожежної безпеки / М. Коваль, Б. Шуневич. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ubgd.lviv.ua/ UA/zaochka/LabSІТЕ/statti/YaltaVIRT2006.

Козубовська І. В. Дистанційне навчання в системі освіти / [І. В. Козубовська, В. В. Сагарда, О. П. Пічкар]. – Ужгород : УжНУ, 2001. – 290 с.

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні (затверджено Постановою МОН України В. Г. Кремен 20 грудня 2000 р.).

Національна стратегія розвитку освіти 2012–2021 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov. ua/images/files/news/12/05 4455.pdf.

Організація навчального процесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ab.uu.edu.ua/organizaciya-navchalnogoprocesu.

Положення про дистанційне навчання від 23 вересня 2003 р. № 1494 (1494-2003-п).

Степаненко С. Про трансформацію системи заочної освіти в умовах інтеграції в Європейський освітній простір / С. Степаненко // Вища школа. – № 2. – 2007. – С. 31–37.

Стрельніков В. Ю. Технології дистанційного навчання у вищій школі / В. Ю. Стрельніков // Нові технології навчання: наук.-метод. збірн. – Київ : Наук.-метод. Центр вищої освіти, 2004. – Вип. 36. – С. 41–51.

Створення дидактичних матеріалів з дистанційної форми навчання: Інформаційно-методичний довідник / [П. М. Таланчук, А. Г. Шевцов, В. Т. Бажан, В. Н. Гемба]. – Київ : Університет «Україна», 2001. – С. 48.

Шуневич Б. І. Розвиток основних компонентів для організації дистанційного навчання в Україні / Б. І. Шуневич // Проблеми освіти: наук.-метод. збірн. – Київ : Наук.-метод. Центр вищої освіти, 2003. – Вип. 33. – С. 45–56


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.