СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ ПЕРЕДУМОВИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ОФОРМЛЕННЯ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ЯК ВИРАЗНИКА ЕТНІЧНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ УКРАЇНЦІВ НА ЗАКАРПАТТІ

Г. М. Розлуцька

Анотація


У статі висвітлено суспільно-політичні та культурно-освітні передумови формування національної самосвідомості українців Закарпаття. Проаналізовано зовнішні та внутрішні обставини утвердження Греко-Католицької Церкви на Закарпатті та її інституційного оформлення у Мукачівську греко-католицьку єпархію. Доведено, що канонізація Мукачівської єпархії відіграла важливу роль у пробудженні національної свідомості українців. З другої половини XVIII ст. Греко-Католицька Церква на Закарпатті стала дієвим інструментом самоідентифікації місцевого населення через збереження церковнослов’янської мови у богослужіннях, обстоюванні їхніх прав в угорськомовному середовищі, вивченні історії, культури, фольклору закарпатського народу. З’ясовано особливості етноконсолідуючої діяльності Греко-Католицької Церкви в умовах етнічного, культурного, політичного розмаїття українського прикордоння та віддаленості закарпатських теренів від основних центрів національного розвитку українців.

Ключові слова


національна самосвідомість; українці; освіта; Греко-Католицька Церква; Закарпаття

Повний текст:

PDF

Посилання


Ангелов Д. Образуване на българската народност / Д. Ангелов. – София : Наука и изкуство, 1971. – 400 c.

Власов В. Г. Кирилл и Мефодий / В. Г. Власов // Культура и религия. – 1992. – № 3. – С. 3–55.

Гнатюк В. Чи закарпатські українці автохтони? / В. Гнатюк // Літературно-науковий вісник. – Львів, 1922. – Т. LXXVI. – Кн. ІІІ. – С. 269–276.

Грушевський М. С. Історія України-Руси : в 11 т. / М. С. Грушевський. – Київ : Наук. думка. – 1991. – Т. 1 : До початку XI віка. – LXXVI, 648 с.

Дацьків І. Є. Історичні та соціально-культурні передумови формування професійної освіти у Закарпатті // Науковий вісник УжНУ. Серія Педагогіка. Соціальна робота. – 2014. – Вип. 33. – С. 54–57.

Дулішкович И. Исторіческія черты Угро-Русскихъ. – Т. 1. – Унгваръ : Печатня Карла Іегера и Адальберта Ю. Рейпайя, 1874. – 135 с.

Котигорошко В. Г. Верхнє Потисся в давнину. 1 000 000 років тому – X сторіччя н. е. / В. Г. Котигорошко. – Ужгород : Карпати, 2008. – 432 с.

Лучкай М. Історія Карпатських русинів : у 6 т. / Дешифрування рукопису, переклад українською мовою та покажчики Ю. М. Сака; Редкол. : [Й. О. Баглай, М. М. Вегеш, Д. Д. Данилюк, М. В. Орос, І. М. Сенько]. – Ужгород : Закарпаття, 1999. – Т. 2. – 388 с.

Мигович І. Релігія і церкви в нашому краї / І. Мигович. – Ужгород, 1993. – 110 с.; Мицюк О. Нариси соціяльно-господарської, Обличчя Закарпаття : краєзнавча інформація / [Д. Данилюк, Ф. Шандор, С. Федака, І. Ліхтей]. – Ужгород, 2001. – 76 с.

Мицюк О. Нариси соціяльно-господарської історії Підкарпатської Руси / О. Мицюк. – Прага, 1936. – Т. 1. – 236 с.

Пекар А., ЧСВВ. Нариси історії Церкви Закарпаття / А. Пекар, ЧСВВ. – Том І: Єрархічне оформлення. – Рим – Львів : Видавництво Отців Василіан «Місіонер», 1997. – 232 с.

Пеняк С. Ранньослов’янське і давньоруське населення Закарпаття VI – ХІІІ ст. / С. Пеняк. – Київ : Наук. думка, 1980. – 311 с.

Тиводар М. П. Етнокультурні процеси та особливості етнічної історії. Закарпаття в I тисячолітті нашої ери / М. П. Тиводар // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. – Ужгород, 2003. – Вип. 9. – С. 13–25.

Ферков О. В. Витоки вищої освіти на Закарпатті / О. В. Ферков // Тисячоліття – Millennia. – 2014. – Вип. 1. – С. 104–116.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.