ФОРМУВАННЯ ЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЄВРОКЛУБУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У ПРОЦЕСІ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З КУЛЬТУРАМИ НАРОДІВ ЄВРОПИ

Н. Д. Подчерняєва

Анотація


У статті розглянуто проблеми формування у старшокласників етнічної толерантності, проявом якої є взаємна емпатія, наявність позитивного образу іншої етнокультури зі збереженням позитивного сприйняття своєї власної, готовність до спільної діяльності. Окреслюються чинники, які впливають на цей процес (вплив найближчого оточення, цінності особистості і суспільства, виховання, менталітет тієї країни, в якій людина виросла, характер конкретної соціально-політичної ситуації в суспільстві). Доведено, що євроклуб загальноосвітнього навчального закладу є ефективним інструментом формування терпимого ставлення до однолітків іншої етнічної групи. Наголошується на практичному ознайомленні з культурами народів Європи, внаслідок якого молодь навчається виявляти унікальність кожної культури, визначати її ціннісні характеристики. Розкриваються цікаві методи діяльності і форми роботи євроклубу загальноосвітнього навчального закладу. Наведено досвід роботи євроклубів України.

Ключові слова


емпатія; етнічна самосвідомість; етнічна толерантність; євроклуб; культура європейських народів; старшокласник

Повний текст:

PDF

Посилання


Абдулкаримов Г. Г. Толерантность в межнациональных отношениях в уральском регионе: социологический анализ: автореф. … дис.. канд.. социол. наук. 22.00.06 / Г. Г. Абдулкаримов; УГУ им. А. М. Горького. – Екатеринбург, 2004.

Ангеліна Е. О. Етнічна толерантність старшокласників / Е. О. Ангеліна // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія «Психологічні науки». – 2013. – Т. 2. – Вип. 10. – С. 16–19. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2013_2_10_3.

Горенко Л. Українознавча методологія та проблеми дослідження етнокультурознавства / Л. Горенко // Українознавство. – 2007. – № 4. – С. 251–256.

Кон И. С. Психология ранней юности / И. С. Кон. – Москва : Просвещение, 1989. – 256 с.

Лебедева Н. М. Межкультурный диалог: тренінг этнокультурной компетентности : [учеб.-метод. пособ.] / [Н. М. Лебедева, О. В. Лунева, Т. Г. Стефаненко]. – Москва : Издательство РУДН, 2003.

Подчерняєва Н. Д. Досвід роботи євроклубів загальноосвітніх навчальних закладів з організації та проведення днів толерантності / Н. Д. Подчерняєва // Молодий вчений. – 2017. – № 6 (46). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/6/64.pdf

Про кількість та склад населення за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//2001.ukrcencus.gov.ua/results /general/nationality//.

Психология общения. Энциклопедический словарь / под общ. ред. А. А. Бодалева. – Москва : Когито-Центр, 2011. – 600 с.

Психология. Словарь / под общ. ред. А. В. Петровского., М. Г. Ярошевского. – Москва : Политиздат, 1990. – 494 с.

Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: проблемы личности / Х. Ремшмидт // под ред. Т. А. Гудковой. – Москва : Мир, 1994. – 175 с.

Солдатова Г. У. Чи може «інший» стати другом? Тренінг з профілактики ксенофобії / Г. У. Солдатова, А. В. Макарчук. – Київ : Генеза, 2006. – 256 с.

Podcherniaieva N. Experience of realization of day of europe at euroclubs in general educational establishments / N. Podcherniaieva. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://culturehealth.org/hogokz_knigi/ Arhiv_DOI/08_ Collected2017/11Podcherniaieva%20N.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.