ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ ВПЛИВУ ПРОВІДНОГО ВИКЛАДАЧА НА АУДИТОРІЮ

C. Ю. Оленець

Анотація


Використання різних способів впливу на аудиторію для педагога є невід’ємною складовою частиною його діяльності. Гармонійне поєднання творчого потенціалу викладача та знань із фахового предмету дозволяє досягати високих результатів педагогічного процесу. Уміло застосовуючи свою майстерність, педагог може не лише зацікавити у навчальному матеріалі, але й покращити сприйняття і навички студента. Для цього викладачеві необхідно володіти технікою, котра пов’язана з інтонацією голосу, його наголосом, мелодикою, гучністю, виразністю та паузами. Уміння правильно робити паузи не менш важливе, ніж здатність говорити швидко чи повільно. Пауза під час виголошення промови формує таке ж враження, як і раптовий звук під час тиші. Крім того, після паузи нова думка часто звучить переконливіше, ніж безперервна послідовність вимовлених ідей. Багато пауз у промові відповідають структурі тексту і розташуванню розділових знаків, але іноді паузи можуть виходити за рамки писемного мовлення. У статті розглянуто основні способи впливу викладача на аудиторію, що дозволяють суттєво покращити сприйняття матеріалу студентами.

Ключові слова


інтонація; паузи; наголос; мелодика; темп мовлення; риторика; виступ; інструментарій викладача

Повний текст:

PDF

Посилання


Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : [підручник] / М. П. Кочерган. – Київ : Видавничий центр «Академія», 2001. – 368 с. Філологія. Методика. Педагогіка : збірник наукових праць викладачів кафедр іноземних мов та української мови і літератури Київського національного економічного університету / [Я. В. Януш, М. В. Гавриш, О. П. Алексєєва та ін.]. – Київ : КНЕУ. – 2002. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studentbooks.com.ua/content/view/144/46/.

Станиславский К. С. Работа актёра над собой / К. С. Станиславский. – Москва : Художественная литература, 1938. – 264 с.

Оленець С. Ю. Мистецтво володіння голосом – один із основних інструментів педагога / С. Ю. Оленець // XII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, «Wschodnie partnerstwo – 2016» (7–15 wrzesnia, 2016 roku). – Vol. 3. – Pedagogiczne nauki. – Przemysl, 2016. – S. 15–18.

Щерба Л. В. О разных стилях произношения и об идеальном фонетическом составе слов / Л. В. Щерба // Избранные работы по русскому языку. – 1957. – С. 21–25.

Сучасна українська літературна мова : [навч. посіб.] / [С. О. Караман, О. В. Караман, М. Я. Плющ та ін.]. – Київ : Літера ЛТД, 2011. – 560 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.