ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ NEARPOD НА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЯХ

Ф. Я. Майнаєв

Анотація


У статті розглянуто комунікативну взаємодію між суб’єктами освітнього процесу в закладах вищої освіти та її організацію за допомогою навчальної on-line платформи Nearpod – Web-програмного забезпечення для підтримки синхронного виконання навчальних завдань у форматі мобільного навчання. Автор визначає такі переваги платформи Nearpod, як зручність у користуванні, легкість у створенні контенту, синхронність дій викладача та студентів, дворежимність, багатофункціональність, мобільний зворотний зв’язок, автоматизоване отримання звітності після «сесії» про результат навчальної діяльності студентів. Описано практичне застосування Nearpod на семінарських заняттях зі студентами історичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Зроблено висновок, що застосування навчальної платформи Nearpod сприяє покращенню навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю.

Ключові слова


зворотний зв’язок; інформаційно-комунікаційні технології; комунікативна взаємодія; навчальна платформа Nearpod

Повний текст:

PDF

Посилання


Кривко Н. Інтерактивні технології в освіті : залучаємо учнів у процес навчання за допомогою інтернет-сервісів / Н. Кривко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=9WrASa3Tce0.

Майнаєв Ф. Я. Організація комунікативної взаємодії між викладачем і студентами за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій / Ф. Я. Майнаєв // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 10 квітня 2018 р.) / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : «Стиль Издат», 2018. – С. 275–278.

Сучасні мобільні технології для одночасної взаємодії з учнями всього класу протягом уроку. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://naurok.com.ua/post/suchasni-mobilni-tehnologi-dlya-odnochasno-vzaemodi-z-uchnyami-vsogo-klasuprotyagom-uroku.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.