ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ

Х. І. Козак

Анотація


У статті розкрито необхідність формування професійної ідентичності майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи на засадах деонтологічного підходу. У межах статті обґрунтовано сукупність педагогічних умов: психолого-педагогічного супроводу становлення професійної ідентичності майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи на різних етапах навчання; формування деонтологічного світогляду майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи шляхом збагачення змісту навчальних дисциплін відомостями міждисциплінарного характеру; конструювання професійно-морального середовища на базі лікувально-профілактичних закладів у період виробничої практики; організації рефлексивно-творчої навчальної діяльності студентів для розвитку професійних деонтологічно-значущих якостей в освітньому процесі медичного коледжу.

Ключові слова


педагогічні умови; професійна ідентичність; молодші спеціалісти сестринської справи; деонтологічний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Демянчук М. Р. Педагогічні умови підготовки майбутніх бакалаврів медсестринської справи на засадах компетентнісного підходу / М. Р. Демянчук // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер.: Педагогічні науки. – 2015. – № 1. – С. 108–113.

Ліщук І. І. Проблема формування здатності до рефлексії майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки / І. І. Ліщук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2016. – Вип. 3(85). – С. 78–83.

Мельничук І. М. Теоретичні основи професійної підготовки фахівців медсестринства / І. М. Мельничук // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – 2015. – Вип. 749. – С. 90–98.

Музичко Л.Формування професійної ідентичності як освітнє завдання вищої школи / Л. Музичко // Університетська кафедра. – 2017. – № 6. – С. 231–242.

Пов’якель Н. І. Професіогенез мислення психолога-практика в системі вищої школи : [монографія] / Н. І. Пов’якель. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – 289 с.

Приходченко К. Підхід до організації навчально-виховного процесу з погляду середовища: теоретичний аспект / К. Приходченко // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 3. – С. 17–31.

Baarts C. Reflexivity – a strategy for a patient-centred approach in general practice / [С. Baarts, С. Tulinius, S. Reventlow] // Family Practice. – 2000. – Vol. 17. – P. 430–434.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.