ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ФАХІВЦІВ З МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ

Н. З. Кобрин

Анотація


У статті проаналізовано історіографію проблеми розвитку професійної освіти фахівців з медичної інформатики. З’ясовано, що ця проблема є актуальною для сучасного інформаційного суспільства та потребує ґрунтовного дослідження. На основі проблемно-хронологічного підходу науковий доробок з теми згруповано у три періоди. Перший з них (1960–1970-і рр.) характеризується як період ініціювання наукових досліджень з медичної інформатики та вивчення перспектив впровадження інформатики як навчальної дисципліни для студентів-медиків. Другий період (1980–1990-і рр.) пов’язаний зі швидким зростанням кількості публікацій та акцентуванні уваги їх авторів на необхідності проведення професійної підготовки кваліфікованих кадрів з медичної інформатики для гарантування ефективності інформатизації системи охорони здоров’я. Характерною рисою сучасного періоду (2000-і рр. – дотепер) є багатовекторність наукових пошуків та вирішення практичних аспектів забезпечення професійної освіти фахівців з медичної інформатики.

Ключові слова


історіографія; професійна освіта; фахівець з медичної інформатики; спеціальність; професійна підготовка; навчальна дисципліна; інформатизація; система охорони здоров’я

Повний текст:

PDF

Посилання


Anderson J. Education of Health Staff in Information Proceeding Techniques / J. Anderson // MEDINFO 77. Proceedings. – North-Holland Publ. Co., 1977. – P. 975–978.

Blois M. S. (1974). A Graduate Academic Program in Medical Information Science / M. S. Blois, A. I. Wasserman // MEDINFO 74. Proceedings. – North-Holland Publ. Co., 1974. – P. 217–222.

Farquhar B. B. Computers and the Education of Health Personnel / B. B. Farquhar // Medical Informatics. – 1976. – No 1. – P. 87–93.

Greenes R. A. Medical Informatics: An Emerging Academic Discipline and Institutional Priority / R. A. Greenes, E. H. Shortliffe // JAMA. – 1990. – Vol. 263. – No 8. – P. 1114–1120.

Hersh W. Health and Biomedical Informatics: Opportunities and Challenges for a Twenty-First Century Profession and its Education / W. Hersh // IMIA Yearbook of Medical Informatics. – 2008. – Vol. 47. – P. 138–145.

Johnson S. B. A Framework for the Biomedical Informatics Curriculum [Electronic resource] / S. B. Johnson // AMIA Symposium Proceedings Archive. – 2003. – P. 331–335. – Mode of access : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC 1480084/pdf/amia2003_0331.pdf.

Ledley R. S. Reasoning Foundations of Medical Diagnosis / R. S. Ledley, L. B. Lusted // Science. – 1959. – Vol. 130. – N 3366. – P. 9–21.

Masic I. Contributions to the History of Medical Informatics / I. Masic et al. / [ed. by I. Masic, G. Mihalas]. – Sarajevo : AVICENA, 2014. – 439 p.

Mohr J. R. A Specialized Curriculum for Health Informatics – Review after 6 Years of Experience / J. R. Mohr, J. Hofmann, F. J. Leven // Medical Informatics Berlin 1979: International Conference on Medical Computing (Berlin, September 17–20, 1979). Proceedings [ed. by B. Barber, F. Gremy, G. Uberla]. – 1979. – P. 61–72.

Nadri H. The Top 100 Articles in the Medical Informatics: a Bibliometric Analysis [Electronic resource] / H. Nadri, B. Rahimi, T. Timpka, S. Sedghi // Journal of Medical Systems. – 2017. – Vol. 41. – No 10:150. – Mode of access : https://www.ncbi.nlm. nih.gov/pubmed/28825158.

Nelson R. Introduction: The Evolution of Health Informatics / R. Nelson // Health Informatics: An Interprofessional Approach [1st ed.]. – Elsevier Health Sciences, 2014. – P. 2–17.

Recommendations of International Medical Informatics Association (IMIA) on Education in Health and Medical Informatics // Methods of Information in Medicine. – 2000. – Vol. 39. – N 3. – P. 267–277. Schwardz W. B. Medicine and the Computer: the Promise and Problems of Change [Electronic recourse] / W. B. Schwardz // Use and Impact of Computers in Clinical Medicine. Computers and Medicine [ed. by J. G. Anderson, S. J. Jay]. – Springer, New York, NY, 1970. – Mode of access : https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4613-8674-2_20#citeas.

Shortliffe E. H. Medical Informatics Meets Medical Education [Electronic resourse] / E. H. Shortliffe. – 1999. – Mode of access : http://med.stanford.edu/medicalreview/smrtechnology.pdf.

Warner H. R. Medical Informatics: a Real Discipline? / H. R. Warner // Journal of the American Medical Informatics Association. – 1995. – Vol. 2. – N 4. – P. 207–214.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.