РОЗВИТОК ЛЕКЦІЙНОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)

Т. І. Кир’ян

Анотація


У статті аналізується розвиток лекційної форми організації навчання в медичних ВНЗ України наприкінці ХХ – початку ХХІ століття. Виявлено, що лекція залишається однією з основних форм, в яких здійснюється навчання. Традиційний спосіб лекційного навчання поєднується в зазначений період з пошуком і впровадженням інноваційних варіантів проведення лекцій. Аналіз інноваційних варіантів виявив серед них заняття з інтерактивними елементами, застосування мультимедійних засобів навчання, дистанційне читання лекцій, залучення ресурсів Інтернету. Зроблено загальний висновок про засоби вдосконалення лекційної форми організації навчання в медичних ВНЗ, якими є впровадження в освітній процес  нової техніки, насамперед інформаційної, наближення навчання до професійної діяльності майбутніх медиків, збільшення інформаційної насиченості навчального процесу.

Ключові слова


вища медична освіта; форми організації навчання; лекція; традиційна форма; інноваційна форма; інтерактивне навчання; мультимедійні засоби навчання; період кінця ХХ – початку ХХІ століття

Повний текст:

PDF

Посилання


Максименко С. Д. Педагогіка вищої медичної освіти / С. Д. Максименко, М. М. Філоненко. – Київ: Центр учбової літератури, 2014. – 286 с.

Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти / Матеріали Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю (22 квітня 2015 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя, 2015. – 189 с.

Заморський І. І. Значення лекції як вагомого пізнавально-виховуючого фактора у підготовці майбутнього медичного працівника / І. І. Заморський, Т. В. Хмара // Медична освіта. – 2016. – № 1. – С. 70–73.

Куровська В. О. Критерії сучасної лекції з фізіології / В. О. Куровська // Медична освіта. – 2016. – № 4. – С. 50–52.

Денефіль О. В. Інноваційні методи підходу до оптимізації читання лекцій з патологічної фізіології / О. В. Денефіль, Г. С. Сатурська, Н. Я. Потіха // Медична освіта. – 2013. – № 3. – С. 45–47.

Швидкий О. В. Використання інформаційних технологій у навчальному процесі та створення електронного підручника / О. В. Швидкий, О. А. Хадикіна, В. С. Малиновська // Медична освіта. – 2012. – № 4. – С. 144–147.

Гузєва В. В. Використання інформаційно-комунікативних технологій навчання при викладанні фармацевтичної хімії / В. В. Гузєва, І. В. Кійко // Якість вищої освіти: сучасний стан та шляхи забезпечення: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції 17–18 квітня 2017 р. – Харків: Коледж Національного фармацевтичного університету, 2017. – С. 98–100.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.