СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ КОНЦЕПТ ІДЕЇ «ДИТИНОЦЕНТРИЗМУ»

А. В. Кирилюк, А. О. Поляничко

Анотація


Дослідження присвячено розкриттю змісту соціально-правового концепту в контексті розвитку ідеї «дитиноцентризму» як особистісно зорієнтованої соціальної моделі, в основі якої – завдання якомога більше наблизити становлення і розвиток особистості кожної дитини до її сутності, природних здібностей і майбутніх життєвих траєкторій. Визначено напрями реалізації соціально-правового концепту ідеї «дитиноцентризму» на сучасному етапі його розвитку, а саме загальноосвітній, виховно-профілактичний, охоронний. Особливу увагу авторів присвячено висвітленню сутності соціально-педагогічної діяльності із захисту прав дитини, яка полягає у виборі та здійсненні суб’єктами захисту програм за чотирма напрямами: профілактика порушень прав дитини, адаптація дитини до існування у власному правовому середовищі, корекція і реабілітація правового становища дитини.

Ключові слова


дитиноцентризм; соціально-правовий концепт; профілактика; адаптація; реабілітація; корекція

Повний текст:

PDF

Посилання


Березин Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека / Ф. Б. Березин. – Ленинград: Наука, 1988. – 267 с.

Конвенція ООН про права дитини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.just.gov.ua/data/Konvencija_ OON_pro_prava_ditini.pdf.

Оржеховська В. М. Превентивна педагогіка: [науково-методичний посібник] / В. М. Оржеховська, О. І. Пилипенко; [АПНУ. Інститут проблем виховання]. – Ізмаїл : СМИЛ, 2006. – 283 с.

Петрочко Ж. В. Дитина в складних життєвих обставинах: соціально-педагогічне забезпечення прав: монографія / Ж. В. Петрочко. – Рівне : Видавець О. Зень, 2010. – 368 с.

Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании: [учеб. пособие] / Е. И. Рогов. – Москва : Владос, 1996. – 529 с.

Словник основних термінів і понять з превентивного виховання / під заг. ред. Оржеховської В. М. – Тернопіль, 2007. – 200 с.

Цивільний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov. ua/laws/show/1618-15

Шахрай В. М. Технології соціальної роботи: [навчальний посібник] / В. М. Шахрай. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 464 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.