ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ

Б. Є. Жорняк

Анотація


Стаття присвячена проблемам соціального становлення і самореалізації особистості майбутнього вчителя музики в умовах педагогічного освітнього закладу. У статті аналізуються сучасні підходи до визначення поняття «соціальна самореалізація особистості», «професійний саморозвиток майбутнього вчителя музики»; висвітлюються тенденції змін у педагогічному процесі, пов’язаних з внутрішніми комунікаціями, взаємозв’язками і взаєминами в освітній роботі зі студентською молоддю; розглядаються теоретико-методологічні аспекти проблеми формування соціальних якостей особистості майбутнього вчителя музики. Автор визначає основні складники і механізми соціальної самореалізації особистості, фактори, що зумовлюють її соціальне становлення; з’ясовує головні умови та принципи організації освітнього процесу у педагогічних коледжах, що готують майбутніх викладачів мистецьких дисциплін.

Ключові слова


самоактуалізація; самовираження; самореалізація; самоствердження; соціалізація особистості; соціальне середовище; соціальне становлення; соціальні орієнтири; соціальні потреби

Повний текст:

PDF

Посилання


Киричук О. Розвиток і самореалізація особистості в умовах освітнього процесу / О. Киричук // Рідна школа. – 2002. – № 5. – С. 28.

Мирна І. О Соціальна та лідерська обдарованість / І. О. Мирна // Розвивальне навчання та Школа діалогу культур – можливості взаємодоповнення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 12 квітня 2011 р. – Луцьк, 2011. – С. 35–40.

Педагогічна система освітнього закладу як об’єкт психології управління // Психологія на перетині тисячоліть / Збірник наукових праць учасників П’ятих Костюківських читань. – Т.11. – Київ,1999. – С. 3–16.

Чирчик С. В. Робота з обдарованими дітьми – від теорії до практики / С. В. Чирчик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: [зб. наук. праць]. – Бердянськ: ФЩ – П. Ткачук О. В., 2015. – С. 362–368.

Якса Н. В. Полікультурні засади розвитку учасників освітнього процесу: ціннісно-естетичний аспект / Н. В. Якса // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика та перспективи розвитку», 14 грудня 2012 р. – Житомир, 2012. – С. 496.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.