ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

І. В. Гевко

Анотація


В умовах євроінтеграції вищі навчальні заклади зацікавлені в якісній підготовці своїх випускників, у створенні інформаційно-технологічного середовища, що забезпечує вирішення освітніх, науково-дослідних та інших завдань на рівні сучасних вимог, а також у здійсненні системного впровадження інформаційних технологій у всі види й форми організації навчально-виховного процесу.
У сучасній освіті інформація є новим елементом навчального процесу. У навчальному процесі, побудованому на інформаційних ресурсах, підвищується роль студента, який засвоює готові уявлення й поняття з безлічі фактів, відомостей та робить власні висновки. Таким чином, процес систематизації й зіставлення інформації орієнтований не лише на викладача, а й на студента. Застосування нових інформаційних технологій у процесі навчання є неоднозначним за своєю оцінкою, а тому необхідне серйозне обґрунтування їх доцільності, оскільки ще не вивчені багато напрямів у роботі з інформаційними технологіями в освітньому процесі. Перенесення традиційних прийомів на комп’ютер не лише не дасть ефекту, а й може нашкодити освіті. Включення сучасних комп’ютерних і телекомунікаційних технологій в освітній процес, широке використання світових інформаційних ресурсів створює можливості підвищення якості освітніх послуг, проте водночас вимагає зміни змісту та методів навчання.


Ключові слова


інформатизація освіти; інформаційні технології; нові інформаційні технології; комп’ютерні технології; інформаційна освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Гевко І. Формування і розвиток професіоналізму вчителя технологій: теорія і методика / І. Гевко. – Кам’янецьПодільський : Аксіома, 2017. – 392 с.

Грих Е. Информационные технологии в управлении учебным процессом вуза / Е. Грих // Информационные технологии в управлении и учебном процессе ВУЗа : материалы межрегиональной научно-практической конференции (11–13 октября 2002 г.). – 2002. – С. 74–75.

Концепція інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл : затверджено колегією Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2001 р. № 5/8-21 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2001. – № 13. – С. 3–10.

Маркова А. Психология профессионализма / А. Маркова. – Москва : Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. – 308 с.

Рогов В. Личность в педагогической деятельности / В. Рогов. – Ростов-на-Дону : РГПУ,1994. – 240 с.

Педагогічні технології у неперервній професійній освіті / [А. Алексюк, П. Воловик, О. Кульницька, Л. Сігаєва, Я. Цехмістер та ін.] ; за ред. С. Сисоєвої. – Київ : ВІПОЛ, 2001. – 502 с.

Гуревич Р. Сучасні інформаційні засоби навчання : навч. посібник / Р. Гуревич, Л. Коношевський, О. Шестопалюк. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2004. – 535 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.