ДИТЯЧИЙ КОЛЕКТИВ ЯК ОСНОВНА ФОРМА СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ В 20-Х РОКАХ ХХ СТ. ЗА О. ЗАЛУЖНИМ (1886–1941)

М. Ю. Богомолова

Анотація


У статті розглянуто науково-теоретичні підходи до проблеми дитячого колективу у творчій спадщині відомого вітчизняного педагога, психолога О. Залужного у 20-х роках ХХ ст. Розкрито безпосередню участь ученого в реалізації завдань соціального виховання через діяльність у дорадчих комісіях Укрсоцвиху та Кабінету соціальної педагогіки Харківської дослідної станції Головсоцвиху. Доведено, що за О. Залужним дитячий колектив у 20-х роках ХХ ст. в Україні був основою соціального виховання. Визначено, що слухняність і організація – речі не тільки не однакові, але просто несумісні. Про організованість групи (колективу) можна судити з того, наскільки вона (група) вміє самостійно розподіляти серед своїх членів певну роботу, наскільки члени групи підкорюються (виконують) рішенню колективу, наскільки група вміє синтезувати виконану її членами роботу. Дані експериментів, які проводив Залужний, доводили, що слухняність і дисципліна, які нав’язують зверху педагоги або вихователі, якраз і заважають такій самостійній діяльності групи і найбільш слухняні, з точки зору вчителя, класи виявляються найбільш безпорадними за вимоги організувати самостійно найпростішу спільну діяльність (роботу, справу, захід). Тому для підвищення організованості групи рекомендувалося розвивати самостійність учнів, підвищувати їхню активність, допомагати обирати лідерів, які зможуть уплинути на спільну діяльність групи (колективу).

Ключові слова


дитячий колектив; соціальне виховання; соціальна взаємодія та соціальна поведінка дітей; соціальні навички; характер дитячого об’єднання; педологія; рефлексологія; соціально-психологічні особливості дитячого колективу

Повний текст:

PDF

Посилання


Декларація Наркомосвіти УСРР про соціальне виховання дітей (1.07.1920) // Пролет. освіта (Вінниця). – 1921. – № 1. – С. 2–4.

ДАХО – обзорная справка по архивно-следственному делу № 067329/0 на осужденного Залужного А. С. – Арк. 230.

Залужный А. С. Современная японская школа. Из наблюдений и впечатлений // Путь просвещения. – 1925. – № 1–2. – С. 142–166.

Залужний О.С. Учення про колектив. (Методологія дитколектив). – Харків : ДВУ, 1929. – 229 с.

Залужний О. С. Динаміка дитячого колективу та методи його вивчення // Шлях освіти. – 1928. – № 1. – С. 141–152.

Залужний О. Соціальні наставлення і колективні навички у дітей трудових шкіл. Харківська досвідно-педологічна станція НКО, кабінет соціальної педагогіки. – Х. – 1930. – 114 с.

О. Залужний «Сільська трудова школа. Теорія і практика» (1926 р.).

Залужный А. Методы изучения детского коллектива // Шлях освіти. – 1925. – № 4. – С. 114–126.

Залужний О. Раціоналізація педагогічного процесу // Путь просвещения. – 1925. – № 5–6. – С. 184–185.

Залужный А. С. Задачи современного педагогического эксперимента // Український вісник. – 1930. – № 1. – С. 97–102.

Кодекс законов о народном просвещении УССР, утвержденный ВУЦИК 2 ноября 1922 г. на основании Постановления ІІІ сессии VI созыва ВУЦИК от 16 октября 1922 г. – Харьков : Издание народного комиссариата просвещения УССР, 1922. – 767 с.

Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: монографія / Л. Д. Березівська. – Київ : Богданова А. М., 2008. – 406 с.

Сухомлинська О. В. Олександр Залужний // Нариси з історії українського шкільництва (1905–1933), Київ. – 1996, с. 270–275.

Українська педагогіка в персоналіях: у 2-х кн. 2: [навч. посібник] / За ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – 552 с. (с. 170–176).

УДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 12. – Спр. 2664. – Арк. 1-6.

Янченко Т. В. Вивчення дитячого колективу в українській педології (20-ті–початок 30-х років ХХ ст.) / Т. В. Янченко / Наукові праці. Науково-методичний журнал. – Вип. 239. – Т. 251. – серія: Педагогіка – Миколаїв. Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – С. 37–40.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.