СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ У ВИЩИХ МОРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Н. М. Бобришева

Анотація


У статті розкривається специфіка викладання англійської мови професійного спрямування у вищих навчальних закладах України. Автор виокремлює головну особливість мовної підготовки майбутніх морських офіцерів – вимоги до знань та умінь майбутніх фахівців морських спеціальностей скеровані не тільки галузевими стандартами вищої морської освіти, а й залежать від нормативних документів Міжнародної морської організації. Автор аналізує принципи комунікативного підходу до навчання англійської мови у морських закладах (принцип мовленнєвої спрямованості навчання, принцип ситуаційності, принцип орієнтованості навчання на студента, принцип функціональності) та переваги вищезазначеного підходу (паралельний розвиток основних комунікативних навичок, використання інтерактивних технологій, парної та групової роботи, формування комунікативних навичок). Автор розкриває особливості структури занять з викладання професійної англійської мови на молодших та старших курсах.

Ключові слова


комунікативний підхід; принципи; структура заняття з англійської мови; Міжнародна морська організація; модельний курс; Міжнародна конвенція з підготовки; дипломування моряків та несення вахти; комунікативні навички; полікультурний екіпаж

Повний текст:

PDF

Посилання


International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, amended (Consolidated text). – London: International Maritime Organization – 806 p.

Model Course 3.17. Maritime English. – London: International Shipping Federation of London. – 2000.– 143 p.

Olsen O., Johnsen H., Meling J. Cultural differences in emotional intelligence among top officers on board merchant ships / O. Olsen, H. Johnsen, J. Meling // Academy of Management Executive, – Feb 2000, – Vol. 14 Issue 1. – P. 79–95. 4. STCW Convention with the Manila Amendments. – London: International Maritime Organization. – 2011. – 368 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.