ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

А. А. Даніліч-Скакун

Анотація


У статті розглянуто і проаналізовано особливості підготовки майбутніх практичних психологів до роботи в інклюзивному освітньому просторі. Охарактеризовано «інклюзію» як соціальний устрій та особливості «інклюзивного освітнього простору». Проведено аналіз праць вітчизняних дослідників, присвячених трактуванню цих понять, й охарактеризовано основні підходи до проблеми підготовки фахівців, покликаних працювати у сфері інклюзивної освіти. Ґрунтовно досліджено праці вчених із визначення ключових професійних якостей майбутніх практичних психологів і визначено нові якості, що мають бути притаманні фахівцю, який працює в інклюзивному закладі освіти. Визначено нові завдання, що ставляться перед закладом вищої освіти у процесі підготовки майбутніх практичних психологів. Запропоновано нове змістове наповнення навчальних дисциплін.

Ключові слова


інклюзія; інклюзивний освітній простір; практичний психолог; підготовка майбутніх практичних психологів

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреєва М. Концептуалізація поняття «інклюзивне середовище» у контексті розбудови суспільства рівних можливостей в Україні / М. Андреєва // «Імідж сучасного педагога» Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. В. Остроградського. – Полтава, 2017. – № 6 (175) – С. 47–50.

Вінтюк Ю. Професійна підготовка майбутніх психологів: проблема та її складові / Ю. Вінтюк // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів, 2016. – № 3 – С. 92–102.

Коргун Л. Подготовка будущих воспитателей к работе в условиях инклюзии / Л. Коргун // Наука і освіта. – 2014. – № 10. – С. 102−106.

Леонгард Э. Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья как нормализирующий фактор жизнедеятельности социума / Э. Леонгард // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2005. – № 2. – С. 3−6.

Матвієнко О. Професійна підготовка майбутніх психологів як психолого-педагогічна проблема / О. Матвієнко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Психологічні науки». – 2014. – Т. 1. Вип. 1. – С. 215–220.

Панок В. Концептуальні підходи до формування особистості практикуючого психолога / Панок В. // Практична психологія та соціальна робота. – 1998. – № 4. – С. 5–7.

Пономарьова Г. Виховання майбутнього педагога: теорія і практика: монографія / Г. Пономарьова. – Харків: «Ранок», 2014. – 547 с.

Психологічний супровід інклюзивної освіти: методичні рекомендації / А. Обухівська та ін. – Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017. – 92 с.

Рассказова О. Розвиток соціальності учнів в умовах інклюзивної освіти: теорія та технологія: монографія. / О. Рассказова. – Харків: ФОП Шейніна О. В., 2012. – 468 с.

Чайковський М. Соціально-педагогічна робота з молоддю з особливими потребами в інклюзивному освітньому просторі: монографія. / М. Чайковський. – Київ: Університет «Україна», 2015. – 435 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.